Miljontals försök att hacka kommunens It-system

Den ryska IT-attacken mot Kalmar kommun drabbade också Vimmerby kommun som använder en del gemensamma It-system med bland andra Kalmar. Itsams säkerhetschef, Johan Flemgård, säger att det pågår ständiga försök av hackare att ta sig in i kommunens olika it-system.

Simon Roth är kommunikationschef i Vimmerby kommun. Han säger att olika verksamheter är olika känsliga vid en eventuell It-attack. Det viktigaste att säkra är sånt som har med människors hälsa att göra. Skolan är mycket digital, men där kan man använda traditionella arbetssätt för att fortsätta undervisningen.

Simon Roth är kommunikationschef i Vimmerby kommun. Han säger att olika verksamheter är olika känsliga vid en eventuell It-attack. Det viktigaste att säkra är sånt som har med människors hälsa att göra. Skolan är mycket digital, men där kan man använda traditionella arbetssätt för att fortsätta undervisningen.

Foto: Philip Rasmusson

Vimmerby2024-02-07 16:44
undefined
Simon Roth är kommunikationschef i Vimmerby kommun. Han säger att olika verksamheter är olika känsliga vid en eventuell It-attack. Det viktigaste att säkra är sånt som har med människors hälsa att göra. Skolan är mycket digital, men där kan man använda traditionella arbetssätt för att fortsätta undervisningen.

Kalmar kommun drabbades på tisdagen av en omfattanderysk It-attack. I fjol var det Mörbylånga som drabbades.

Även Vimmerby påverkas av attacken mot Kalmar. Det berättar Simon Roth som är kommunikationschef på Vimmerby kommun.

– Vi är delvis påverkade genom att vi har ett system för beställning av hjälpmedel till vård- och omsorg gemensamt med Kalmar och andra kommuner i länet. Jag vet inte exakt i vilken omfattning det påverkat beställningar konkret, men vad det i regel handlar om är att man får gå tillbaka och arbeta med papper, penna och telefon istället för digitalt så det blir ju en tidsfördröjning, säger han.

Han säger att en attack är olika kritisk för olika verksamheter.

– Nummer ett är det som handlar om människors hälsa. Det är viktigast att skydda. Det kan vara olika saker från vård, trygghetslarm till personuppgifter eller journalsystem. 

undefined
Även Vimmerby kommun drabbades av den omfattande ryska It-attacken mot Kalmar kommun på tisdagen.

It-attacker mot kommuner är mycket vanligt och pågår ständigt. I SR P4 Kalmar uppger kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson (S), att Kalmar kommun avvärjde närmare 70 miljoner It-attacker i fjol.

Det låter som en helt sanslös siffra, men enligt säkerhetschefen på Itsam, Johan Flemgård, är det generellt sett lika för de flesta kommuner och offentliga organisationer.

– Det beror på hur man definierar ett angrepp och gör man en bredare definition som det generellt sett görs så hamnar man i den nivån eftersom det hela pågår illvilliga försök att skanna internet efter sårbarheter i kommunernas olika it-system, säger han.

Kan man säga att också Vimmerby kommun utsattes för runt 70 miljoner försök i fjol?

– Nja, vi gör inga såna mätningar, så därför finns inte någon sån siffra för Vimmerby. Men enligt kunskaper som finns från bland annat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, drabbas alla lika mycket av de här ständiga försöken, säger Johan Flemgård.

Hur rustad är Vimmerby kommun att stå emot en eventuell It-attack som den i Kalmar?

– Det finns ett bra grundfundament och en grundsäkerhet i våra IT-verksamheter. Sen måste vi vara redo på att det kan komma dagar när vi sätts på prov. Därför jobbar vi kontinuerligt med att täppa till sårbarheter genom att uppdatera system, använda bättre lösenord och utbilda medarbetare på olika sätt och vi ligger bra till i MSB:s årliga kontroller, säger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!