Oväntade intäkter ger kommunen nära 18 miljoner mer

Arbetsmarknaden är fortsatt oväntad stark och arbetslösheten har inte sjunkit som befarat. Det ger mer skatteinkomster till kommunen än tidigare beräknat. För Vimmerbys del rör det sig om 12,5 miljon kronor mer i år och drygt fem miljoner mer för nästa år.

Roger Sjögren är ekonomichef i Vimmerby kommun.

Roger Sjögren är ekonomichef i Vimmerby kommun.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-08-30 10:22

Det beskedet ger Evelina Larsson som är budgetansvarig på Vimmerby kommun efter att kommunens ekonomiavdelning i en första analys av den senaste prognosen för skatteunderlag från Sveriges kommuner- och regioner, SKR. 

Den kom i torsdags och visar att arbetslösheten i landet inte alls ökat i den omfattning som man tidigare befarat. Att fler jobbar och tjänar pengar innebär också mer skatteinkomster till kommunerna. Totalt rör det sig om sex miljarder kronor mer till landets kommuner för i år. 

Vimmerby kommuns del av den kakan blir 12,5 miljoner kronor för 2023.

– Det är absolut ett hyggligt tillskott, så långt ser det bra ut. Sen är läget fortsatt tufft, men fallet blir ju inte alls lika högt, säger ekonomichefen Roger Sjögren.

Han syftar på budgetuppföljningen som redovisades för kommunfullmäktige vid senaste sammanträdet somras. Prognosen för helåret pekade då på ett minus på 37 miljoner kronor. Det kan jämföras med ett minus på fyra miljoner i fjol och hela 64 miljoner kronor i överskott som blev resultatet 2021.

undefined
Roger Sjögren är ekonomichef i Vimmerby kommun.

Exakt hur prognosen för i år ser ut nu är oklart. 

– Det är lite tidigt att säga mer exakt hur det kommer att se ut i delårsbokslutet som vi gör nu per den 31 augusti och som kommer att presenteras framöver, säger Roger Sjögren.

I prognosen från SKR ingår också utsikter för 2024. Även där blir det några miljoner mer som kommunen inte räknat med.

– I den prognosen räknar man med att arbetsmarknaden går ner nästa år och att skatteintäkterna minskar, men samtidigt kommer skatteutjämningssystemet balanser det så det blir 5,3 miljoner i tillskott för 2024, säger Evelina Larsson.

Det kan ge ett lite större utrymme när politiken ska fatta beslut om budgetramen för nästa år senare i höst. Normalt tas det beslutet under sommaren, men har i år flyttats fram på grund av det osäkra och instabila läget i ekonomin.

– Det handlar framför allt att vänta in regeringens höstbudget för att veta om det prioriteras något till kommuner där, säger Roger Sjögren.

Ekonomiavdelningen presenterade de nya siffrorna för kommunstyrelsen under tisdagen. Ordföranden Helen Nilsson (S) är nöjd.

– Det är vi så tacksamma för! Varje krona sänker vårt underskott, skriver hon i ett sms till Vimmerby Tidning.

undefined
De extra intäkter innebär att kommunen beräknade underskott för i år minskar. "Det är mycket välkommet" kommenterar kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S).
"Varje krona sänker vårt underskott" reflekterar Helen Nilsson (S) över de extra skatteintäkterna på 12,5 miljoner kronor i år för kommunen.
"Varje krona sänker vårt underskott" reflekterar Helen Nilsson (S) över de extra skatteintäkterna på 12,5 miljoner kronor i år för kommunen.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!