"Finns mer att göra åt företagsklimatet"

Vimmerby kommun kan bli bättre på att visa företagarna förståelse och tydliga besked. Det säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C). Utvecklingschefen Tommy Dahlgren instämmer och pekar också på den ökade tryggheten i Vimmerby som en positiv faktor i årets företagsranking.

Utvecklingschefen Tommy Dahlgren, t.v och kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) ser båda positiva steg men också klara förbättringsmöjligheter efter årets ranking av företagsklimatet i Vimmerby kommun.

Utvecklingschefen Tommy Dahlgren, t.v och kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) ser båda positiva steg men också klara förbättringsmöjligheter efter årets ranking av företagsklimatet i Vimmerby kommun.

Foto: Arkiv

Vimmerby2022-09-28 12:57
undefined
Tommy Dahlgren, utvecklingschef Vimmerby kommun, pekar bland annat på att en förbättrad trygghet i Vimmerby är positivt för företagande och att kommunen behöver sätta ljus på hur näringslivet bemöts i olika sammanhang.

– Även om det rör sig om en liten ökning är det viktigt att vi fortsätter uppåt i rankingen, säger Tommy Dahlgren i en kommentar till Svenskt Näringsliv årliga ranking som offentliggjordes på onsdagen.

Vimmerby kommun klättrar 20 placeringar från plats 220 till 200 bland landets 290 kommuner. Det är fjärde året i rad kommunen förbättrar positionen efter plats 248 år 2018.

Tommy Dahlgren pekar på två faktorer han ser som särskilt viktiga.

– Rankingen visar att vi är på rätt spår och den visar också att Vimmerby upplevs som en trygg kommun att verka i, säger han.

Bland de enkätfrågor som företagare i kommun svarat på pekar åtta av elva i positiv riktning. Största förbättringen är just "påverkan av brottslighet och otrygghet" som klättrat 78 placeringar.
Andra faktorer som också förbättrats enligt företagarnas svar är konkurrensen från kommunen, information till företagen och dialogen med kommunala beslutsfattare.

Samtidigt har attityden från både politiker och tjänstemän försämrats, enligt enkätsvaren.

– Vi behöver djupdyka i det hur vi bemöter näringslivet både som myndighet och som lotsande företrädare, säger Tommy Dahlgren.

undefined
Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) vill hellre sätta fokus på det samlade omdömet där Vimmerby ligger på ett betyg på 3,27 (vilket motsvarar plats 189 i landet än på rankingen som motsvarar plats 200.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll ser också positivt på att kommunen klättrar i rankingen, men menar samtidigt att en annan uppgift än själva placeringen är viktigare att fokusera på.

– Det handlar om det samlade omdömet som är ett betyg mellan ett och sex utifrån olika aspekter, säger han.

I det avseendet har Vimmerby ökat från ett snitt på 3,18 i fjol till 3,27 i år.

– Alla kommuner i länet ligger ungefär där förutom Mönsterås som sticker med ett snitt på 4,30, säger Jacob Käll.

Han pekar också på att kommunens handläggning av företagares ärenden kan bli bättre.

– Det behövs mer ömsesidig förståelse och tydliga besked. Det viktigaste för en företagare är att få veta när saker sker, säger han.

Ett annat område kommunens och den regionala näringslivsorganisationen ringat in är upphandlingar, där kommunen ofta får få anbudsgivare.

– Det är också något vi jobbar på med tillsammans med både näringslivet och upphandlingscentralen, säger han.

Bland annat ska en tjänst som inköpssamordnare tillsättas lokalt och företagen ska erbjuds utbildning i anbudsgivning.

Det ljusnar en ytterligare en aning för företagsklimatet i Vimmerby kommun. Men det är ännu långt kvar till toppen.
Det ljusnar en ytterligare en aning för företagsklimatet i Vimmerby kommun. Men det är ännu långt kvar till toppen.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!