"Nattis" och mindre barngrupper

Vänstern vill skjuta till sex miljoner extra för att öppna "nattis" och minska barngrupperna i förskolan. Priset för det är minskat överskott och mindre pengar till oförutsedda kostnader.

Peter Fjällgård sitter i kommunstyrelsen för vänstern och Lars Johansson är gruppledare i fullmäktige där partiet går fram med ett eget budgetförslag på måndag.

Peter Fjällgård sitter i kommunstyrelsen för vänstern och Lars Johansson är gruppledare i fullmäktige där partiet går fram med ett eget budgetförslag på måndag.

Foto: JK

Vimmerby2018-06-17 18:00

Vänstern vill också sänka kostnaden för politikernas arvoden med 750 000 kronor nästa år.

­– Den stora skillnaden mellan oss och majoriteten är att vi ser behoven ute i verksamheterna och tittar inte enbart på siffror och finansiella mål, säger Lars Johansson (V) i ett pressmeddelande.

Vänstern vill att barn- och utbildning ska få 340 miljoner mot 334 i majoritetens förslag.

Partiet vill även öka på med en miljon till utvecklingsavdelningen.

– Tillsammans med de 750 000 vi sparar på lägre politiska arvoden kan vi införa en bygdepeng, ett microstöd till små och nystartade företag och sänka avgiften till Kulturskolan till 500 kronor.

Vänstern finansierar förslagen med 2,9 miljoner mindre till oförutsedda kostnader än majoriteten. Partiet nöjer sig även med ett överskott på 15,1 miljoner. Det är 4,1 miljoner lägre än majoriteten.

– Ett högt resultat är bra, men kommunen har stärkt sin ekonomiska ställning enormt genom amorteringar och nedskrivningar av tidigare misslyckade affärer. Nu måste människor få kosta också.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!