Nya hastigheter på gatorna i Vimmerby stad

Högsta tillåtna hastighet sänks från 50 till 40 kilometer i timmen i större delen av Vimmerby stad. Det gäller bland annat Storgatan från kyrkan till Folkets park. Samtidigt höjs hastigheten på exempelvis Hällebackavägen från 50 till 60 kilometer.

Nya skyltar har satts upp som visar vilken högsta tillåtna hastighet som nu gäller. Som till exempel på Storgatan mellan kyrkan och Folkets park där nu är max 40 km/h.

Nya skyltar har satts upp som visar vilken högsta tillåtna hastighet som nu gäller. Som till exempel på Storgatan mellan kyrkan och Folkets park där nu är max 40 km/h.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-03-21 06:00
undefined
Roger Lindell är gatuchef i Vimmerby kommun som nu som bäst genomför "Rätt fart i staden" vilket innebär att de flesta gator får en sänkning från 50 till 40 kilometer i timman.

– Vi får hoppas att bilister är medvetna om det här och blir lite mer försiktiga med gaspedalen, säger kommunens gatuchef Roger Lindell.

Det som nu håller på att verkställas är projektet "Rätt fart i staden" som kommunen anslöt sig till för många år sen. Men verkställandet har dragit ut på tiden.

– Vi kom egentligen inte igång med omställningen förrän under 2022, säger Roger Lindell.

undefined
Max 40 km/h gäller i större delen av Vimmerby stad. Det är ännu ett steg i kommunens handlingsplan "Rätt fart i staden". Sänkningen från 50 till 40 km gäller hela det rödmarkerade området på kartan.

Grundprincipen i projektet är att på vanliga stadsgator och kvartersgator sänks hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen, och på större transportstråk blir det en höjning från 50 till 60 kilometer i timmen.

Det innebär att i stort sett alla gator inom Södra Ringleden och Lundgatan begränsas till max 40 kilometer. Ett exempel är Storgatan där det numera är max 40 kilometer som gäller mellan kyrktrappan och Folkets park.

– Där är cyklister hänvisade till gatan och gångtrafikanterna går också direkt i anslutning till gatan. Att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är ett grundsyfte med den här justeringen.

Ett motsatt exempel är Hällebackavägen från Folkets park ut mot Borg. Där höjs hastigheten från 50 till 60 kilometer.

undefined
Här höjs hastigheten från 50 till 60 kilometer samtidigt som Hällebackavägen blir huvudled. Det innebär att den som kör ut på gatan har väjningsplikt.

– Där är det en gång- och cykelväg som är avskild från gatan, motiverar Roger Lindell höjningen.

Samtidigt blir Hällebackavägen också huvudled och väjningsplikt införs för de som ska köra ut på gatan.

Samma gäller Kohagsgatan som görs om till huvudled men där sänks hastigheten till 40 kilometer.

– Vi räknar med att trafiken kommer att öka på den gatan när det snart blir förskola och vård- och omsorgsboende vid Nybble. Därför tycker vi att Kohagsgatan ska vara huvudled.

På Lundgatan infördes 60 kilometer från ALV-rondell till Stenshult i fjol. Meningen är att det ska fortsätta till Björkbacken. 

– Vi måste vidta en del åtgärder först och det är troligt att det blir 30 kilometer precis vid Vimarskolan.

undefined
"Kommunens anpassning av hastigheterna i stan är bra" anser kommunpolis Håkan Karlsson. Men han tror det tar ett tag innan bilisterna vant sig vid de nya gränserna.

30 kilometer-zonen i centrum består.

– Den berörs inte alls, förutom att det blir gångfartsområde när det är Sommartorget.

Polisen står också bakom inriktningen.

– Kommunen är rätt ute, även om man ligger lite sent. Största problemet är om det är många olika hastigheter. Sen är vanan stor, så det kanske tar ett antal fortkörningsböter innan folk vant sig vid de nya hastighetsgränserna, säger kommunpolis Håkan Karlsson.

På den nybyggda delen av Korkavägen närmast Krönsmonvägen och Åbrobacken blir det 70 kilometer om man kör ut mot Korka, men 50 om man är på väg in i den nya T-korsningen. Krönsmonvägen/Åbrobacken blir huvudled. Det innebär att det nu blir väjningsplikt för de som kommer gamla Eksjövägen in mot stan.
På den nybyggda delen av Korkavägen närmast Krönsmonvägen och Åbrobacken blir det 70 kilometer om man kör ut mot Korka, men 50 om man är på väg in i den nya T-korsningen. Krönsmonvägen/Åbrobacken blir huvudled. Det innebär att det nu blir väjningsplikt för de som kommer gamla Eksjövägen in mot stan.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!