Nya områdespoliser på plats i Vimmerby

Den lokala polisorganisationen växer. Det gör att nya områdespoliser är stationerade i Vimmerby sen årsskiftet. Tillsammans med kommunen ska de arbeta förebyggande med riktade insatser mot prioriterade problem.

"Alla måste bidra med sina resurser i det brottsförebyggande arbetet", säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S), som sitter till vänster. Sen följer Egon Karlsson, Viktor Haglind, Anders Degerman och Carolina Leijonram. Före sommaren ska kommunstyrelsen besluta om handlingsplan för kommunens brottsförebyggande arbete.

"Alla måste bidra med sina resurser i det brottsförebyggande arbetet", säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S), som sitter till vänster. Sen följer Egon Karlsson, Viktor Haglind, Anders Degerman och Carolina Leijonram. Före sommaren ska kommunstyrelsen besluta om handlingsplan för kommunens brottsförebyggande arbete.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-02-20 14:16

– Ibland kan ett lokalt problem vara rent polisiärt, och ibland kan det handla mer om att det är en situation som behöver hanteras och det kanske det inte alls är polisiärt utan en fråga för kommunen, säger Viktor Haglind.

Han är chef för gruppen med områdespoliser i lokalpolisområde Västervik, som nu vuxit så att man på nytt kan stationera områdespoliser också i Vimmerby. Men gruppen arbetar över hela området som består av Vimmerby, Västervik, Hultsfred, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner.

– Gruppen jobbar över hela området och i ett förebyggande perspektiv mot olika lokala problembilder som vi identifierar tillsammans med kommunerna eller på eget initiativ, säger Viktor Haglind.

Hur många områdespoliserna är får vi inte veta.

– Vi går inte in på exakt numerär eller hur och var de jobbar, säger han.

En anledning till att det blivit fler områdespoliser är att den lokala polisorganisationen växer.

– Det blir bättre och bättre med bemanning i polisområdet.

undefined
Områdespolisernas gruppchef Viktor Haglind och Anders Degerman i dialog om samverkan i Vimmerby. "Kriminaliteten förändras, då måste också vi hitta andra metoder", säger Viktor Haglind.

Folkhälsosamordnare Anders Degerman tycker det är bra att det åter finns områdespoliser i Vimmerby.

– Vi har ju kommunpolisen och ingripandepoliserna, men det blir ändå ett litet glapp utan områdespoliser, säger han.

Närmast ska kommunen ta fram en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet som både kommunen och polisen sen ska jobba utifrån. Syftet är att fånga upp individer och negativa beteenden så tidigt som möjligt.

– Där är socialtjänsten, barnomsorg och skola viktiga aktörer.

– Samverkan både inom kommunen och med polisen är A och O, där har vi en bra grund, tycker Carolina Leijonram.

undefined
"Alla måste bidra med sina resurser i det brottsförebyggande arbetet", säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S), som sitter till vänster. Sen följer Egon Karlsson, Viktor Haglind, Anders Degerman och Carolina Leijonram. Före sommaren ska kommunstyrelsen besluta om handlingsplan för kommunens brottsförebyggande arbete.

En del i samarbetet är att kartlägga vilka problembilder polisen och kommunala ögon ser lokalt.

– Det är inte klart än, men ska jag se i spåkulan så är narkotika ofta högt prioriterat. Det är också en källa till mycket negativt, det ger bland annat stora ekonomiska vinster som gör att inblandade är beredda att gå långt för att skydda sina affärer, säger Viktor Haglind.

Han pekar också på de alltmer utbredda bedrägerierna riktade både mot privatpersoner och företag.

– Det finns också företag som arbetar på ett kriminellt sätt, säger han.

– Det är värdefullt att vi kan jobba mot de lokala problemen, säger utvecklingschefen Egon Karlsson som tänker att Viktor Haglind är en lämplig gäst på ett kommande Go morron Vimmerby med näringslivet.

Viktor Haglind är chef för gruppen med områdespoliser i lokalpolisområde Västervik, som nu vuxit så att man på nytt kan stationera områdespoliser också i Vimmerby.
Viktor Haglind är chef för gruppen med områdespoliser i lokalpolisområde Västervik, som nu vuxit så att man på nytt kan stationera områdespoliser också i Vimmerby.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!