Omdiskuterade bommarna sönder: "Utsatts för sabotage"

De omdiskuterade bommarna vid ishallsparkeringen har gått sönder. "Det är annat som blir lidande när vi behöver lägga resurser på detta", säger Vimmerby kommuns gatuchef Roger Lindell.

Bommarna vid ishallsparkeringen är sönder.

Bommarna vid ishallsparkeringen är sönder.

Foto: Jens Lidesjö

Vimmerby2024-04-17 12:05

Till följd av buskörning nattetid på ishallsparkeringen sattes de omdebatterade elektroniska bommarna upp i januari 2023.

Men nu finns det inget fysiskt hinder som hindrar bilisterna att åka in, åtminstone tillfälligt. Bommarna vid båda infarterna har nämligen gått sönder.

– Bomarmen närmast ishallen har utsatts för sabotage. När det gäller bomarmen närmast Vimarskolan tror vi att det är ett resultat av den kraftiga vinden i söndags. Det är vår misstanke, säger Roger Lindell, gatuchef på Vimmerby kommun.

Exakt när det ska ha inträffat är oklart. 

– Gällande bomarmen vid ishallen tror vi att det inträffade på måndagen eller tisdagen förra veckan, alternativt i slutet av helgen innan dess. Den vid Vimarskolan bör ha gått sönder i söndags eller natten mot måndag.

undefined
Bomarmen närmast ishallen misstänks ha utsatts för sabotage.
undefined
Bomarmen som gått sönder närmast Vimarskolan tror kommunen är ett resultat av blåsten den gångna helgen.

Under tisdagsförmiddagen var bomarmen vid Vimarskolan fast i sin "ställning" men avbruten och med riktning åt ett annat håll. Bomarmen vid infarten närmast ishallen helt har avlägsnats från sin ursprungsposition.

När kommer detta vara åtgärdat?

– Vi har en reservbom hemma. Den andra har vi beställt men inte fått bekräftelse om leverans eller liknande. Vi har även kontaktat leverantören. Det ska inte kunna vara så att bommen går sönder för att det blåser.

Vad kommer det kosta?

– Det är inte helt klart i nuläget. Bara tiden för att iordningställa det bör landa på ett antal tusen per bom. En ny bomarm är inte heller billig. Jag skulle tippa på att den kostar runt 10 000 kronor.

Vad känner du kring att någon, eller några, medvetet kan ha tagit sönder en av bommarna?

– Vi har haft flera sabotage sen de kom upp. Det är jättetråkigt att behöva lägga skattepengar på det. Det är annat som blir lidande när vi behöver lägga resurser på detta.

undefined
Roger Lindell, gatuchef Vimmerby kommun, tycker det är jättetråkigt att skattepengar som hade gjort bättre nytta på annat håll behöver läggas på att reparera bommarna.

Anledningen till att bommarna sattes upp från första början var att förhindra buskörning nattetid. Om sabotaget kan vara relaterat till det är i nuläget inte klarlagt. 

– Jag har egentligen inget svar på det. Men jag har svårt att se varför man gör det om det inte har med körning, eller att man uppehåller sig på platsen, att göra.

Hur ser situationen kring buskörning vid ishallsparkeringen ut i dagsläget?

– Vi har faktiskt inte fått en enda synpunkt på flera månader. Polisen har haft bättre bevakning, och samtidigt ska vi komma ihåg att man inte får vara där efter 23:00. Bommarna är bara en förstärkning av det beslutet, säger Roger Lindell.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!