Parkeringen vid Träningshuset har målats om – en ruta försvinner

Parkeringsfickorna längs Sevedegatan utanför Träningshuset i Vimmerby har ritats om i samband med att ny asfalt lagts. I och med en ny parkering för rörelsehindrade har en vanlig parkeringsruta försvunnit – en förändring det råder delade meningar om.

Här har en ny parkeringsruta för rörelsehindrade ritats upp.

Här har en ny parkeringsruta för rörelsehindrade ritats upp.

Foto: Annie Hogner

Vimmerby2024-07-02 06:00

I ett mejl till samhällsbyggnadsavdelningen ifrågasätter Adam Koponen, som driver Träningshuset, att en "vanlig parkering" försvinner från den sidan av huset. Han betonar att det redan finns parkeringar på området för rörelsehindrade, och att förlusten av en parkeringsruta kan påverka hans verksamhet negativt.

"Vi har inte parkeringar till alla som tränar hos oss, och med den parkeringen borta blir det inte bättre", skriver han i sitt mejl och trycker på att det "redan är för lite parkeringar centralt". Av den anledningen vill han höra hur kommunen resonerat i sitt beslut.

undefined
Det har sedan tidigare funnits en parkering för rörelsehindrade på Sevedegatan utanför träningshuset. Den blir kvar även om en ny har tillkommit.

Gatuchef Roger Lindell är den som ger svar i ärendet. När Vimmerby Tidning når honom förklarar han hur situationen ser ut och konstaterar att det är svårt att göra alla nöjda.

– Tidigare fanns det bara en handikapparkering och den låg ända framme vid Kampgatan, men då kunde den egentligen bara nyttjas av de som skulle in i byggnaden vid Träningshuset, för det går inte att ta sig förbi den rampen upp när det stod bilar parkerade där, säger Roger Lindell.

Av den anledningen flyttades specialparkeringen till andra sidan rampen, närmare torget, men då blev det problem för de som skulle in till de andra verksamheterna i samma hus. Det är anledningen till att samhällsbyggnadsavdelningen nu målat dit en till parkeringsficka av den typen, vilket det finns blandade åsikter kring.

– Behovets har funnits för flera verksamheter i närheten. Vanliga parkeringar finns både på andra sidan huset och några stycken längs gatan, säger Lindell.

undefined
Det finns ännu inga skyltar vid den nya parkeringsrutan, men det ska komma upp inom kort.

Det är inte aktuellt att göra om en gång till?

– Inte i nuläget. Vi fick backa lite vad det gäller målningen. När det målades om efter asfalteringen hamnade den nya parkeringsrutan lite för nära rampen, vilket gjorde att det blev väldigt trångt, men det har gjorts om nu så att det är som det var tänkt.

undefined
Ritat och omritat.

Skylten vid den nya parkeringsrutan har i skrivande stund inte kommit upp, men tanken är att det ska fixas till inom kort. Dessutom är det några linjer som är kvar att måla innan parkeringsytan är färdigfixad.

– Det var några som var väldigt snabba med att parkera, så det kunde inte göras klart. Därför såg parkeringsrutorna olika stora ut ett tag. 

Lindell förklarar också att eftersom det är flera parkeringsrutor efter varandra har luckor lämnats mellan rutorna, för att det ska vara enkelt att ta sig in och ut.

undefined
Mellan parkeringsfickorna har utrymme lämnats. Tanken med det är att det ska vara lättare att ta sig in och ut.

Är det här med parkeringar i centrum något som brukar väcka känslor?

– Så är det. Det är en ständigt återkommande punkt att man tycker att finns för lite parkeringar överlag. Om man tittar på antalet parkeringar som finns inom en radie på 300 meter från torget så är det inte så dåligt med parkeringar. Men det är klart, om man vill stå precis utanför en butik är det ju inte säkert att de är lediga, och frågan om sommartorg är också väldigt tudelad.

En önskan om fler parkeringar centralt är även något som Adam Koponen uttrycker i sitt mejl, eftersom att många av dem som tränar hos honom färdas till gymmet med bil.

"En parkering hit eller dit gör mycket för min verksamhet och medlemmarna som tränar", skriver han.

I sitt svar till honom visar Roger Lindell medvetenhet kring den upplevda bristen, och att det är många intressen som slåss om både ytor och platser.

"Vi försöker utifrån alla behov skapa bästa möjliga förutsättningar", skriver han i mejlkonversationen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!