Fick dubbla doser insulin – kunde ha dött

En äldre på ett särskilt boende i Vimmerby fick av misstag dubbel dos insulin. Kommunen har nu anmält ärendet till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Vården av en patient i Vimmerby kommun anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Patienten fick av misstag insulin två gånger samma morgon, något som kunde ha fått ödesdigra konsekvenser enligt anmälan.

Vården av en patient i Vimmerby kommun anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Patienten fick av misstag insulin två gånger samma morgon, något som kunde ha fått ödesdigra konsekvenser enligt anmälan.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Vimmerby2024-06-13 10:51

Det var i slutet av mars som personal på ett särskilt boende i Vimmerby gav morgoninsulin till en patient. Personalen läste läkemedelslistan, kollade antal enheter och gav patienten sitt insulin. 

Däremot missade man att kolla signeringslistan innan man gav insulinet – när man gjorde det upptäcktes misstaget och man såg att patienten redan fått morgoninsulin. Patienten fick alltså dubbel dos.

Enligt lex Maria-anmälan kunde misstaget ha lett till allvarliga konsekvenser som koma eller död. I det här fallet gick det dock bra för patienten.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
 
 
 
 
 
 
Läs mer om