Storebrobor pekar på höga träd som säkerhetsrisk

De höga träden intill Strandvägen i Storebro är en säkerhetsrisk. Det tycker boende i villaområdet som vill att kommunen tar bort träden. Ett krav som också samhällsföreningen står bakom.

Olle Granath t.h och Jan-Olof Karlsson bor båda på Stranden i Storebro anseratt kommunen behöver ta bort träden intill Strandvägen så snart som möjligt.

Olle Granath t.h och Jan-Olof Karlsson bor båda på Stranden i Storebro anseratt kommunen behöver ta bort träden intill Strandvägen så snart som möjligt.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2022-06-16 06:00
undefined
Olle Granath t.h och Jan-Olof Karlsson bor båda på Stranden i Storebro anseratt kommunen behöver ta bort träden intill Strandvägen så snart som möjligt.

– Det har hänt att flera gånger de senaste åren att träd blåst omkull och blockerat gatan för både infart och utfart. Det värsta är om ambulans eller räddningstjänst behöver fram till ett akut sjukdomsfall eller en eldsvåda och gatan är blockerad. Det kan vara avgörande minuter, säger Olle Granath, som bor direkt intill Strandvägen i Storebro.

Gatan är enda infarten- och utfarten till bostadsområdet som består av cirka 100-talet villor. Närmast genomfartsleden genom Storebrosamhälle finns ett skogsområde som kommunen äger. Där växer de höga träd som de boende menar behöver tas bort.

– Jag har stött på kommunen flera gånger. I höstas fick vi ett löfte om att en gallring skulle ske under våren, men än har ingeting har hänt, säger Olle Granath.

Nu har en skrivelse som även Storebro Intresseförening ställt sig bakom lämnats in till kommunen.

– Kommunen vet om att det hänt och att det är boende med skogsröjningskunskaper som varit ute på morgonen tidigt och rett upp situationen så att boende kunnat ta sig i väg till jobb på morgonen, säger Olle Granath.

undefined
Olle Granath vid det som för många år sen var en användbar alternativ väg till och från stranden. Han tycker det behövs en sån. Men kommunens räddningschef sägeratt man inte har några såna krav från räddningstjänstens sida när det gäller villaområden.

I skrivelsen efterlyser Storebroborna även en alternativ väg till och från Stranden-området vid akuta behov.

– Det finns inga krav från vår sida på en alternativ väg till ett villaområde. Om det däremot låg en tyngre industri eller någon annan speciell riskfaktor i området, skulle vi nog kräva det, säger kommunens räddningschef, Peter Helge.

Hur tar ni er in till en villabrand om träd har blåst omkull och blockerar vägen?

– Då tar vi fram motorsågen, vi måste ständigt vara beredda på framkomlighetsproblem, till exempel om det är mycket snö. Sen är det väghållarens sak att ta bort onödiga risker som exempelvis dåliga träd intill en gata, säger han.

undefined
Roger Lindell är gatuchef i Vimmerby kommun. Han säger att kommunen avser att gallra bort några av de aktuella träden, men att åtgärden inte är akut prioriterad.

Väghållare i det aktuella fallet är Vimmerby kommun. Roger Lindell är gatuchef och har varit på plats för att få en egen bild efter skrivelsen.

– Jag kan inte se att det föreligger någon akut risk för människors liv eller för egendom. Om det hade varit en akut risk hade vi redan tagit bort dem, men träden är fullt friska och det vill mycket till om de ska gå omkull. Vi kan inte ta bort alla träd som skulle kunna falla mot ett hus eller över en väg.

– Däremot har vi utlovat att gallra och ta bort en del av dem och det kommer att ske, om inte i år så under nästa år, säger han.

Olle Granath pekar på några av de träd som han menar är en säkerhetsrisk om de blåser omkull över vägen och hindrar infart till bostadsområdet.
Olle Granath pekar på några av de träd som han menar är en säkerhetsrisk om de blåser omkull över vägen och hindrar infart till bostadsområdet.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!