Michelle, 23, har fått nog av tågstrulet

När Michelle Olsson, 23, flyttade till Vimmerby från Stockholm såg hon fram emot att börja på lärarprogrammet på universitetet i Linköping. Nu överväger hon att flytta ifrån kommunen på grund av den dåliga pendeltrafiken.

När Michelle Olsson flyttade från Stockholm till Vimmerby trodde hon inte att pendlingen till universitetet i Linköping skulle bli ett problem, men hon visade sig ha fel.

När Michelle Olsson flyttade från Stockholm till Vimmerby trodde hon inte att pendlingen till universitetet i Linköping skulle bli ett problem, men hon visade sig ha fel.

Foto: Annie Hogner

Vimmerby2024-01-12 06:11

Michelle Olsson kommer från Stockholm och är van vid att pendla längre avstånd. När hon och hennes Vimmerbybördiga pojkvän flyttade till kommunen för tre år sedan trodde hon inte att pendlingsavståndet till universitetet i Linköping skulle bli ett problem.

– När jag såg att det bara tar en timme och tjugo minuter till Linköping tänkte jag "herregud jag är från Stockholm, det är klart att jag kan pendla", men jag visste aldrig att det skulle vara så här komplicerat. Nu har jag pendlat i två år ungefär och det känns som att det alltid är problem, säger Michelle.

undefined
När Michelle Olsson flyttade från Stockholm till Vimmerby trodde hon inte att pendlingen till universitetet i Linköping skulle bli ett problem, men hon visade sig ha fel.Nu har Michelle i allt större utsträckning börjat ta bilen till Linköping. Dels för att tågen går för sällan för att matcha hennes schema, men också för att hon inte vågar lita på att tågen går på avsatt tid eller överhuvudtaget. De gånger det blir ersättningsbuss är försening också att räkna med.

Särskilt vanskligt är det att satsa på tåget de dagar hon har tenta. Vid sådana tillfällen väljer hon istället att ta bilen.

– Men det är inte heller hållbart att köra 20 mil om dagen när bensinen är så dyr.

Michelle anser också att priset för att pendla över två kommuner är orimligt högt. För att ta sig till universitetet måste hon köpa biljett både hos Kalmar länstrafik och hos Östgötatrafiken. Ett förslag hon har är att aktörerna borde samarbeta, för att underlätta för dem som pendlar över länsgränsen.

– Varför kan inte en student få en biljett som gäller hela vägen till universitetet? I Stockholm kan man köpa en SL+ biljett om man ska ut till Uppsala, Nynäshamn eller Arlanda.

undefined
"När jag såg att det bara tar en timme och tjugo minuter till Linköping tänkte jag "herregud jag är från Stockholm, det är klart att jag kan pendla". Men jag visste aldrig att det skulle vara så här komplicerat. Nu har jag pendlat i två år ungefär och det känns som att det alltid är problem", säger Michelle.

Vimmerby Tidning har lyft den frågan med Mattias Ask, trafikdirektör på Region Kalmar Län.

– Tyvärr är det ingen typ av biljettlösning som finns och det ser likadant ut i flera andra regioner. Har dock förståelse för synpunkten och det är en fråga som vi får ta med oss i framtida dialoger med Östergötland, skriver han i ett mejl.

På grund av den påfrestande trafiksituationen har Michelle flera gånger övervägt att flytta till Linköping. Hon vet också flera i hennes ålder som tänker likadant, vilket sätter problemet i ett större perspektiv. Michelle reflekterar över hur bristande pendlingsmöjligheter över tid kan drabba kompetensförsörjningen i kommunen och lyfter sig själv som ett exempel.

– Om jag flyttar till Linköping kanske det slutar med att jag får en bra praktikplats där och senare ett jobb. Då blir det ingen ny lärare i Vimmerby, som det ju behövs. Man hör ju om hur stor lärarbrist det är i Vimmerby och det är samma problem med exempelvis sjuksköterskor.

undefined
Michelle Olsson ifrågasätter hur Vimmerby ska lyckas få folk som vill utbilda sig att bo kvar i kommunen om pendlingsmöjligheterna inte förbättras.

Samtidigt som Michelle och flera andra med henne upplever problem med tågtrafiken vill man från Region Kalmars håll att det kollektiva resandet ska öka. Enligt Mattias Ask uppstår många av problemen i tidtabellerna på grund av tågbanornas brister.

– Trafikverket har en pågående bristutredning som gäller både Stångådals- och Tjustbanan. Den kommer att presenteras under det första kvartalet 2024 och vi förväntar oss förslag på förbättringsåtgärder.

undefined
Tågen mellan Vimmerby och Linköping rullar på Stångådalsbanan, men slutstationen i Linköping hör till Södra Stambanan.

I november 2023 ställdes strax under tio procent av de planerade tågen in på Stångådalsbanan. Under samma period var det 84 procent av tågen som ankom till slutstation med max fem minuters försening. Trots att regionen har en större fordonsflotta än många andra närliggande regioner, var fordonsfel den vanligaste anledningen till att tåg ställdes in på Stångådalsbanan i november 2023. 

– Region Kalmar län har som långsiktig åtgärd redan fattat beslut att köpa in nya tåg, och har beslutat om en stor satsning för inköp av nya tåg som är bimodala, vilket betyder att de kan köra på el och fossilfria drivmedel på sträckorna Stångådalsbanan och Tjustbanan. De nya tågen kommer om cirka tre år, skriver Ask.

Ett återkommande problem på banorna är trädpåkörningar, vilka ofta resulterar i långvariga reparationer.

– Det betyder det att vi får färre reservfordon att sätta in trots att vi i grunden har en stor fordonsflotta. Det vi gör på kort sikt är att försöka se till att vi har så många körbara tåg som möjligt samt att när det, tyvärr, inträffar inställda tåg finns en fungerade ersättningstrafik.

Vimmerby Tidning har bett Trafikverket ta fram siffror på hur många tåg som ställdes in på Stångådalsbanan under 2023, men fått svar att de i nuläget inte kan ta fram korrekta siffror på grund av ett nyligen genomfört systembyte.
 

Michelle Olsson pluggar till lärare på Linköpings universitet. Eftersom hon upplever att det fungerar dåligt att pendla dit från Vimmerby har hon flera övervägt att flytta.
Michelle Olsson pluggar till lärare på Linköpings universitet. Eftersom hon upplever att det fungerar dåligt att pendla dit från Vimmerby har hon flera övervägt att flytta.
Förseningar i tågtrafiken

Statistik från Region Kalmar län:

För Stångådalsbanan är det 5% av alla tåg som gått under perioden 2023-01-01—2023-11-30 som var mer än 15 minuter sena till slutstation. 

För Tjustbanan är det 2% av alla tåg som gått under perioden 2023-01-01—2023-11-30 som var mer än 15 minuter sena till slutstation.

Statistik från trafikverket:

Under 2023 kördes totalt 5400 tågturer med passagerartåg på Stångådalsbanan. Av dessa var 244 tåg mer än femton minuter sena vid sin ankomst till slutstationen. Flest sådana förseningar ägde rum i juni månad (69st).

Under 2023 kördes totalt 2603 tågturer med passagerartåg på Tjustbanan. Av dessa var 60 tåg mer än femton minuter sena vid sin ankomst till slutstationen. Flest sådana förseningar ägde rum i februari månad (14st).

Observera att slutstationerna inte behöver ligga just på Tjust- eller Stångådalsbanan. Slutstationen i Linköping ligger t.ex. på Södra Stambanan.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!