Lokala politiker begär ett tågmöte med minister

På tisdagen skickade toppolitiker inom regionen ett brev till infrastrukturministern, där de begär ett möte om Tjustbanans och Stångådalsbanans stationsläge i Linköping.

Politiker tar strid för Stångådalsbanan. Regionrådet Angelica Katsanidou (S) är besviken och frustrerad över att Stångådalsbanan i framtiden föreslås ha Tannefors norra, som slutstation i Linköping. Helen Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, har också reagerat starkt på förslaget.

Politiker tar strid för Stångådalsbanan. Regionrådet Angelica Katsanidou (S) är besviken och frustrerad över att Stångådalsbanan i framtiden föreslås ha Tannefors norra, som slutstation i Linköping. Helen Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, har också reagerat starkt på förslaget.

Foto: Johannes Widergren/Martina Gradian/Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-02-15 09:17

Frågan handlar om att Tjust- och Stångådalsbanan i framtiden föreslås ha Tannefors norra, som slutstation i Linköping, och alltså inte ansluta till centralstationen som planeras i samband med bygget av Ostlänken.

I stället föreslås en bussanslutning föra resenärerna från Tannefors till exempelvis Stockholmståget.

Regionrådet Angelica Katsanidou (S) och oppositionsrådet Malin Sjölander (M) undertecknar brevet tillsammans med regionrådet Karin Helmersson (C). 

"Alternativet skapar en mängd negativa konsekvenser för den sydöstra delen av landet. Kopplingen mellan tillväxtmotorerna Kalmar-Linköping kapas av. Att resenärer måste byta till buss eller på annat sätt ta sig till nya stationsläget på stambanan för Ostlänken är en kraftig försämring ur tillgänglighetssynpunkt", skriver de tre, och fortsätter:

"Region Kalmar län vill även påpeka vikten av att hela järnvägssystemet är en fungerande helhet för att kunna bidra till landets beredskapsarbete och möta behoven inom totalförsvaret".

undefined
Andreas Carlson (KD) är minister för bostads- och infrastrukturfrågor i den nya regeringen.

I brevet till bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) noterar de också att den utredning som regeringen precis sjösatt, vid namn "Stångådals- och Tjustbanornas funktion för regional utveckling", rimligen bör få genomföras innan man tar beslut om ett stationsläge.

"Region Kalmar län är därför mycket förvånade över tidplaner och bristande samordning av dessa utredningar."

Helen Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, håller med om att det är konstigt att det aktuella uppdraget kring Ostlänken, och det med att se över Tjust– och Stångådalsbanan, särbehandlas istället för att de genomförs samtidigt. Enligt henne bör de två projekten gå mer hand i hand.

– Det är det vi reagerar väldigt hårt på, för att man istället borde göra dem samtidigt för att förstå vitsen med hur de ska länkas ihop. Med Trafikverkets direktiv kommer man att göra Ostlänken först, och sen börja med studien om våra banor, och det blir ingen ordning i det tycker jag.

Även regionrådet Angelica Katsanidou (S), en av de som undertecknat brevet, uttrycker starka känslor kring förslaget.

– Det här innebär spiken i kistan för våra regionala banor, både för Tjust- och Stångådalsbanan. Det är en jättestor besvikelse och frustration måste jag säga, kring det här förslaget som nu har presenterats, säger hon.

Trafikverkets förslag om Stångådalsbanans framtid har väckt starka åsikter hos kommunen och regionens politiker.
Trafikverkets förslag om Stångådalsbanans framtid har väckt starka åsikter hos kommunen och regionens politiker.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!