"Mer pengar behövs till underhåll och snöröjning"

Gärna mer underhåll av gator i Vimmerby och kransorterna. Det tycker ledande politiker när Vimmerby Tidning frågar. Men var det kan hämtas pengar till det är oklart. Övre raden fr.v Niklas Gustafsson (M) Jacob Käll (C) Helen Nilsson (S). Nedre raden Jimmy Rödin (SD), Lars Johansson (V) och Ola Gustafsson (KD).
Gärna mer underhåll av gator i Vimmerby och kransorterna. Det tycker ledande politiker när Vimmerby Tidning frågar. Men var det kan hämtas pengar till det är oklart. Övre raden fr.v Niklas Gustafsson (M) Jacob Käll (C) Helen Nilsson (S). Nedre raden Jimmy Rödin (SD), Lars Johansson (V) och Ola Gustafsson (KD).

Kommunen har fått fart på asfalteringen efter år av eftersatt underhåll. Politikerna vill gärna fortsätta i ett högt tempo även efter valet. Några konkreta pengar pekar ingen på. Men flera partier vill se över reglerna för snöröjningen.

Vimmerby 8 september 2022 06:00
undefined
Gatuchefen i Vimmerby kommun, Roger Lindell, konstaterar att det behövs mer pengar till både gatuunderhåll och snöröjning om nuvarande nivå ska hållas.

Tillsammans med vård, omsorg och skola och kommunens ekonomi är underhållet av gator och snöröjningen viktiga frågor för väljare Vimmerby Tidning mött på stan.

Gatuchefen Roger Lindell berättar att asfalteringen som gjorts nyligen blev möjlig tack vare ett extra anslag på sex miljoner utöver de två som fanns i årets budget för gatuunderhåll. I planen för nästa år och framåt ligger anslaget på tre miljoner.

– Vi kommer att behöva mer än så för att hålla efter på fler ställen. Nu har vi bara tagit de mest trafikerade gatorna med sämst skick, säger han.

undefined
Anslagen för underhåll av gator ökades på med sex miljoner extra i år. Det har lett till ny asfalt på flera gator och vägar. "Det ser bra ut när det är nyasfalterat" säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Hur tänker då politikerna om gatorna några dagar före valet?

– Vi kan inte ligga på åtta miljoner som i år, men vi behöver en viss nivå och går det omdisponera ska vi göra det, säger Ola Gustafsson (KD) ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Jacob Käll (C) instämmer:

– Det är viktigt och det ser ju bra ut när det är nyasfalterat. Men vi har inga mer pengar att skjuta till så det ställs mot bemanning, löner och sånt.

– Framför allt behövs det bättre planering så inte nylagda gator grävs upp igen. Jag blir orolig när jag redan ser markeringar på nyasfalterade Sevedegatan, säger Helen Nilsson (S).

Niklas Gustafsson (M) anser också att det behövs mer pengar framöver.

– Annars riskerar vi hamna mer efter med underhållet.

Det anser även Lars Johansson (V) och Jimmy Rödin (SD). 

Men ingen pekar på några konkreta pengar att öka på gatuunderhållet med.

undefined
Kommunens snöberedskap är begränsad utanför ordinarie arbetstid och röjning ska i möjligaste mån ske 07-16 på vardagar. Det är en policy som flera partier vill se över. Budgeten för snöröjning ligger runt en miljon, men gatukontoret vill öka på till 1,2.

Enligt gatuchef Roger Lindell behöver snöbudgeten öka med 200 000 kronor för att ligga i fas med snittet för de senaste fem åren på 1 150 000.

Politikerna hänvisar till att snöröjningen styrs av tidigare beslutade regler.

undefined
Ola Gustafsson (KD) är ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som är politisk enhet för underhåll och snöröjningsregler.

– Snöar det så måste det röjas, men allt kan inte röjas på en gång, säger Ola Gustafsson och hänvisar till turordningen skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst i första hand. Därefter övriga gator och vägar

Flera av partierna är öppna för att ändra på grundreglerna.

– Det behövs en översyn av tider när det röjs. Kan man röja innan morgontrafiken tror jag man kan tjäna på det, säger Niklas Gustafsson.

Jimmy Rödin instämmer i det. 

S och V är också öppna för ändringar.

– Behövs ny regler får man besluta om det, säger Helen Nilsson.

– Samtidigt kan inte all personal jobba natt, säger Lars Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa