Prostitution i Vimmerby – ett 30-tal annonser om sex

200 annonser om sexuella tjänster i länet. Av dem 29 i Vimmerby. Det får Elin Johansson, regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Syd, fram under en snabb sökning.

Elin Johansson är regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Syd. Vid en snabb sökning får hon upp 29 annonser om sexuella tjänster i Vimmerby kommun.

Elin Johansson är regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Syd. Vid en snabb sökning får hon upp 29 annonser om sexuella tjänster i Vimmerby kommun.

Foto: Elin Elmström, Privat

Vimmerby2023-08-30 06:00

Det finns flertal annonser om försäljning av sexuella tjänster i Vimmerby.

– En enkel genomlysning av de aktuella hemsidorna som vi bevakar hittar jag cirka 200 annonser som rör försäljning av sexuella tjänster, bilder eller videos i Kalmar län. Ser vi endast till Hultsfred, Vimmerby och Västervik är resultatet runt 40 annonser. Majoriteten i Vimmerby, berättar Elin Johansson via mejl.

undefined
"Det kan vara olika om personen som säljer sex själv har kontroll över kontakterna med de som köper sex eller inte, allt från att man styr allt själv till att man är offer för människohandel. De som söker stöd beskriver ofta att man inte mår bra av det och därför söker stöd", berättar Elin Johansson.

I vilken omfattning förekommer prostitution här i kommunerna?

– Det går inte att dra några stora slutsatser utifrån en avstämning. Annonser ökar och minskar i antal under veckans olika dagar. På en del hemsidor ligger annonser kvar längre, på andra ligger annonserna uppe bara några få dagar.  Det vi säkert vet är att ju mer myndigheter arbetar uppsökande desto fler personer kommer man i kontakt med. Det är inte ovanligt att man inte bor i just den kommunen som annonsen är annonserad i, för att skydda sig själv.

Är det något som ökar eller minskar lokalt?

– Det går inte att uttala sig om någon ökning eller minskning i specifika kommuner utan att göra kontinuerlig jämförelse över tid. 

Har ni någon uppgift kring hur många som köper sex här? 

– Personer som köper sex håller sig ofta anonyma och inte så synliga på nätet. Det är endast på några sidor som dem som köper sex behöver ha synliga konton. 

undefined
"Majoriteten tolkas vara kvinnor utifrån annonserna i Kalmar län. Hur många människor som har denna erfarenhet är svårt att säga, antal annonser på internet ger inte rätt bild. Men vad man kan utläsa från internet så är det snarare personer som identifierar sig som kvinnor från Sverige i majoritet i Kalmar län än personer som har sin hemvist i andra länder", berättar Elin Johansson.

Elin Johansson berättar att prostitution förekommer i hela länet och i hela regionen. 

– Person som köper sex finns i hela region syd, flest annonser på internet är centrerat till storstäderna generellt sett om man ser på annonser med personer från andra länder. När det kommer till den svenska målgruppen är det mer spritt, och inte bara centrerat till storstäderna. Överallt där personer har kontakt med varandra, särskilt på anonyma appar, finns förekomsten av köp av sexuell tjänst.

Vad finns det för anledningar till att någon säljer sex?

– Att sälja sex kan ha många syften och kan ha fyllt en funktion, om man inte blivit tvingad till det. Om någon tvingats in i att sälja sex behöver socialtjänsten vara uppmärksamma på att identifiera eventuella skyddsbehov och stödja dem som behöver skydd och hjälp. 

Vad görs åt det? 

– Polisen arbetar gentemot sexköp, koppleri och människohandel, men ett stort behov är att målsägande ska tas om hand på ett bra sätt, så de ges möjlighet till upprättelse. Om målsägande får bra hjälp utifrån sina behov, så är chansen större att hen känner sig säker i att våga delta i en polisutredning, menar Elin Johansson och berättar att regionskoordinatorerna arbetar för sprida kunskap för kunna ge stöd till de som säljer sex. 

– Vi arbetar för att fler ska ha kunskapen att upptäcka och ge stöd till personer som säljer sex eller är utsatta för människohandel. Det gör vi genom att utveckla metodstöd, stödja kommuner i deras arbete likväl utbilda och föreläsa. Likaså ger vi konsultation till yrkesverksamma i hur man kan arbeta med dessa frågor för att ge möjlighet till stöd till dem som behöver. 

Om en person är i prostitution eller trafficking och vill ut. Hur ska man göra? 

– Personer som är utsatta kan ta kontakt med oss regionkoordinatorer, polis, sjukvård eller socialtjänst. Vårt arbete som regionkoordinatorer består i att stödja individer till att få rätt hjälp. Det kan handla om att slussa till rätt instans inom socialtjänst, sjukvård eller polis eller ordna med ett tryggt återvändande tillsammans med FNs återvändarprogram. 

undefined
"Människohandelsoffer kan tvingas in i människohandel, men också vilseledas in i en exploatering som de inte har någon kontroll över. Det är ofta någon form av push-faktor så som fattigdom eller förtryck som gör att personer väljs ut och exploateras", berättar Elin Johansson.
Prostitution – vanligt?

I Folkhälsomyndighetens senaste befolkningsstudie, 2017, uppgav 1,5 procent av kvinnorna och 1 procent av männen, 16–84 år, att de någon gång hade tagit emot ersättning för sex.

1 av 10 män uppgav i studien att de någon gång hade gett ersättning för sexuella tjänster. Motsvarande siffra för kvinnor var 0,5 procent. Jämförande studier visar att länder som har legaliserat prostitution, har ett högre antal utsatta i prostitution och fler antal sexköp, än länder som inte har gjort det. 

Källa: NSPM

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!