Så mycket höjs Vimarhems hyror

Från och med 1 april höjs Vimarhems hyror, men höjningen täcker inte på långa vägar upp för bolagets kostnadsökningar.

Från och med 1 april höjs Vimarhems hyror med 5,7 procent. Kostnaden för att hyra en bilplats kommer att öka med 25 kronor per månad.

Från och med 1 april höjs Vimarhems hyror med 5,7 procent. Kostnaden för att hyra en bilplats kommer att öka med 25 kronor per månad.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-03-12 15:15

Efter beräkningar utifrån den så kallade trepartsmodellen gick det kommunala bostadsbolaget Vimarhem in i förhandlingarna med Hyresgästföreningen med ett yrkande på en hyreshöjning på tolv procent – men så blev det inte.

När förhandlingarna nu är klara står det klart att de båda parterna nått en överenskommelse att hyreshöjningen istället landar på 5,7 procent. Det ligger strax över snittet om man kollar på hyreshöjningar över hela landet.

– Vi har en otroligt tuff tid bakom oss redan med väldigt mycket kostnadsökningar, och har ytterligare tuffa år framför oss, säger Vimarhems vd Johan Oléhn.

Enligt Johan Oléhn motsvarar exempelvis bolagets ökade fjärrvärmekostnader drygt fem procent av deras totala omsättning.

– Bara den kostnaden äter upp nästan hela hyreshöjningen. Det är historiska nivåer på kostnadsökningar som vi försöker få täckning för via en hyreshöjning, men enligt det här resultatet får vi inte det på långa vägar.

Oléhn beskriver förhandlingarna med Hyresgästföreningen som bra, även om de parterna av naturliga skäl ser olika på frågan.

Hyreshöjningen ligger mycket lägre än ni yrkade på, känns det som ett nederlag?

– Det innebär att vi måste fortsätta arbetet med att effektivisera oerhört mycket inom bolaget. Vi kommer att behöva se över alla delar av våra kostnader, effektivisera processer och energioptimera. Hyreshöjningen täcker inte upp för våra ökade kostnader, men om det ska kallas ett nederlag vet jag inte.

För en trea på 73 kvm och en hyra på drygt 6 200 kr/mån blir hyreshöjningen ca 350 kr/mån.

Trepartsmodellen

Trepartsmodellen är ett avtal mellan Fastighetsägarna, Hyresgästsföreningen och Sveriges Allmännytta.
Den används för att göra beräkningar där man tittar på den allmänna samhällsutvecklingen och kostnadsökningar. Bland annat tittar man på kostnadsutvecklingen med ökade räntekostnader, ökningen av förvaltningskostnader samt taxor och avgifter (VA, fjärrvärme, el och avfall)

– Därefter siktar man det mot den faktiska delen av den årliga omsättningen, och på så sätt får man ut en beräknad siffra på hur stora kostnadsökningarna enligt modellen har varit. Sen är nästa steg att titta på lokala förutsättningar och i den tredje delen tittar man på hyresgästernas intresse, förklarar Johan Oléhn.

I år är andra året i rad som Vimarhems hyresförhandlingar skett enligt den modellen. Eftersom man enligt modellen tittar på kostnadsökningar tre år tillbaka i tiden har man i år tittat på åren 21, 22 och 23.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!