Så mycket lägger kommunen på underhåll av gator

Runt tre miljoner kronor ska räcka till underhåll av gatorna i kommunen. Den finns en liten pott till för akuta insatser. Plus pengar till snöröjning på vintern.

Tommy Dahlgren är kommunens gatuchef. Det närmaste projketet för underhållsasfaltering är Ringvägen, mellan Storgatan och Olle Persgatan.

Tommy Dahlgren är kommunens gatuchef. Det närmaste projketet för underhållsasfaltering är Ringvägen, mellan Storgatan och Olle Persgatan.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2020-07-06 12:30

– Vilka gator som ska asfalteras om och när det ska göras styrs av asfaltsplanen för gatorna i alla tätorter, säger Tommy Dahlgren gatuchef på kommunen.

Budgeten för det ligger runt tre miljoner per år de närmaste åren. 

– Planen släpar efter i dagsläget som vi berömmer det. Vi har haft högre kostnader för asfaltering, främst materialkostnader, sen några år, säger Tommy Dahlgren.

Utöver pengarna för planerat underhåll finns ytterligare 150 000– 200 00 kronor till lagningar som uppstår akut. 

När det gäller nya områden, som till exempel Krönsmon och Nosshult som nu är aktuella, ingår asfalt i investeringskostnaden för området.

Hur påverkar snö- eller barmarksvintrar allmänt underhåll?

– Det är olika poster i budgeten och de påverkar inte direkt varandra.

Ett nytt ramavtal ska handlas upp i höst. Det styr vilken entreprenör kommunen i första han ska anlita vid asfaltering. Just nu har JLB Asfalt det uppdraget.

Hur är det med klagomål och synpunkter?

– Visst förekommer klagomål och önskemål att gatorna ska hålla ett bättre ”allmänskick”. Klagomålen kommer oftast vid mer omfattande lagningar och grävningar som görs vid reparationer av ledningar, fiber eller slaghål.

– Vi får även direkta synpunkter på att det dröjer mellan grävning och att vi blir klara med asfalteringen. Sånt kan bero på att entreprenörerna har mycket att göra, att vår planering inte är ultimat eller att marken behöver sätta sig, säger han.

Nyasfaltering, som här i nya bostadsområdet Nosshult, finansieras inom investeringsprojketet och belastar inte underhållskontot för gator.
Nyasfaltering, som här i nya bostadsområdet Nosshult, finansieras inom investeringsprojketet och belastar inte underhållskontot för gator.
Karta: Vimmerby
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!