Så säger pensionärerna om Vidala

PRO: Vimmerby är ett okej alternativ, bara det byggs nu. SPF och RPG: Det måste gå att bygga till Vidala till lägre kostnad än 110 miljoner. Penionärsorganisationerna reagerar lite olika på socialnämndens nya linje för ett nytt äldreboende i kommunen.

Socialnä,mnden har stoppat planerna på att bygga ut Vidala i Södra Vi och vill hellre bygga nytt i stan. "– När det kostar så mycket mer kan vi inte bygga till Vidala även om vi så vill. Tyvärr är det pengarna som styr", sade Lars Sandberg (C) ordförande i socialnämnden förra veckan.

Socialnä,mnden har stoppat planerna på att bygga ut Vidala i Södra Vi och vill hellre bygga nytt i stan. "– När det kostar så mycket mer kan vi inte bygga till Vidala även om vi så vill. Tyvärr är det pengarna som styr", sade Lars Sandberg (C) ordförande i socialnämnden förra veckan.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2020-05-14 21:00

– Vi vill veta vad som gjort projektet i Södra Vi nära dubbelt så dyrt, säger Birgitta Karlsson, ordförande i SPF Seniorerna i Vimmerby. 

SPF har tillsammans med pensionsorganisationen RPG, svarat på kommunens invit till samråd sen socialnämnden lagt fram ett förslag på ny inriktning till kommunstyrelsen. På grund av kraftigt ökade kostnader vill nämnden hellre bygga ett helt nytt boende i tätorten Vimmerby än att bygga till Vidala för 110 miljoner som den senaste beräkningen visar. Det är 50 miljoner dyrare än den ursprunglig kalkylen.

– Det var samma sak när Borghaga och Vimarhaga skulle byggas. Då tog man fram ett enklare ritningsförslag. Det bör man göra nu också, skriver SPF och RPG i sitt yttrande.
De framhåller även att det är viktigt att Vidala behålls och helst byggs ut. Bland annat för tillagningskökets skull.

PRO har också tyckt till i ärendet. Därifrån trycker man i första hand på det stora behovet av olika sorters äldreboende.

– Det är vård- och omsorgsboende, men också trygghetsboende. Det är en fråga PRO drivit i många år, skriver man till kommunen.

PRO instämmer med socialnämnden att det är orimligt att bygga ut Vidala för 110 miljoner och anser att Vimmerby kan vara ett bra alternativ för ett äldreboende. Bara det byggs nu.

Kommunstyrelsen ska inom kort fatta beslut om inriktningen.

Vi har även sökt Erna Helgee i PRO.

Karta: Vidala i Södra Vi
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!