Tillgänglighet vid resor ska öka i Vimmerby

Trafikverket vill underlätta resor till och från Vimmerby för personer med funktionsvariationer. Därför har de gjort flera ändringar vid resecentrum.

Numera kan Vimmerbybor vänta på tågen utan lika hög risk att utsättas för blåst.

Numera kan Vimmerbybor vänta på tågen utan lika hög risk att utsättas för blåst.

Foto: Rebecca Bornlid Lesseur

Vimmerby2022-12-02 15:50

Nationellt har Trafikverket tillgänglighetsanpassat mer än 160 stationer och i november var det Vimmerbys tur. Egentligen skulle det gjorts förra året men då var de inga lokala aktörer som la anbud på Trafikverkets förslag säger Peter Bjers, projektledare hos Trafikverket.

undefined
Numera kan Vimmerbybor vänta på tågen utan lika hög risk att utsättas för blåst.

– När den förfrågan gick ut på marknaden fick vi ingen återkoppling.

Numera finns det bland annat taktila plattor och ledstråk istället för målade säkerhetszoner på asfalt, väderskydd och utökad belysning. Peter Bjers säger att man gjorde denna satsning för att de såg att tillgängligheten behövde förbättras.

undefined
Att bara markera på målad asfalt är inte längre godkänt säger Peter Bjers utan det ska vara taktila plattor vid stationen så att de som har synsvårigheter kan känna av var de ska gå till tågresan.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!