Skenande prisökningar slår nya hål i kommunens ekonomi

Kostnaderna för el, drivmedel och mat slår hårt även mot kommunens ekonomi. Minst 7,5 miljoner dyrare än tidigare beräknat väntas det bli i år. Men det som slår hårdast är något helt annat – pensionerna. Därför gör den rödgröna majoriteten om i budgeten. Men åtgärderna sågas av oppositionen.

Den rödgröna majoriteten ser tuffa ekonomiska utmaningar tona upp sig även för Vimmerby kommun och gör för andra gången ändringar i budgeten för 2023. "Vi klarar ändå ett överskott, det är inte alla kommuner som gör" säger Lars Johansson (V) i mitten. T.v Jacob Käll (C) och stående t.h. Helen Nilsson (S).

Den rödgröna majoriteten ser tuffa ekonomiska utmaningar tona upp sig även för Vimmerby kommun och gör för andra gången ändringar i budgeten för 2023. "Vi klarar ändå ett överskott, det är inte alla kommuner som gör" säger Lars Johansson (V) i mitten. T.v Jacob Käll (C) och stående t.h. Helen Nilsson (S).

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-03-16 12:25

– Det här kan vara den sämsta budgeten som lagts fram någonsin. Trots ett rekordstort vinstuttag från Vemab, klarar inte majoritetens nya budget det grundläggande ekonomiska kravet på ett överskott på minst tio miljoner, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

Majoriteten med S-C och V menar å sin sida att man agerar för att klara en lång rad ökade kostnader och samtidigt underlätta för nämnderna att hålla de budgetar fullmäktige lagt fast.

– Vi kan i dagsläget inte förändra omvärldsläget och vi gör med det här ändå ett överskott på drygt åtta miljoner, säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S).

– Även för kommunen sker det stora kostnadsökningar. Det största problemet är avsättningar för pensionerna som nu ökar med ytterligare nära tolv miljoner utöver de 17 som vi redan skjutit till, plus allt annat, beskriver Lars Johansson (V).

Ökade skatteintäkter, statsbidrag, elstöd och fem miljoner av vinstuttaget från Vemab ger runt 25 miljoner i intäkter. Utöver det räknas värdet på Krönsmon upp med 14 miljoner efter en ny oberoende värdering som gjorts. Det gör 39 miljoner totalt.

undefined
Den rödgröna majoriteten med Helen Nilsson (S), Jacob Käll (C) och Lars Johansson (V) gör om i budgeten för 2023 för att möta skenande kostnader för el, drivmedel, mat och pensioner. Samtidigt får nämnderna lättnader för att klara ekonomin, men också nya åtaganden.

De använder majoriteten så här:

• Ytterligare pensionsavsättningar, 11,6 miljoner.

• Socialnämnden, 11,0 miljoner. Där i finns bland annat 750 000 kronor till fria arbetsskor för vårdpersonalen.

– Det är en del i vår satsning på arbetsmiljön, säger Helen Nilsson.

• Kommunstyrelsen, 7,4 miljoner kronor, det motsvarar kostnadsökningar för el, drivmedel och livsmedel.

• Barn- och utbildningsnämnden, 3,9 miljoner.

• Centralt löneanslag, fem miljoner kronor.

– Det innefattar en särskild satsning på lönehöjningar som i år går till rektorer och kockar, som släpar efter enligt den pågående lönekartläggningen, säger Lars Johansson. 

Det här ska göra att kommunen ska klara sin ekonomi utan minus i år – förutsatt att nämnderna lyckas hålla sig inom ramen.

– Både BUN och socialnämnden har aviserat att det blir tufft, men det här ska i alla fall underlättaunderlätta, säger Lars Johansson.

Niklas Gustafsson (M) och Ola Gustafsson (KD) är kritiska till att de fick förslagen först under mötet och kommer att leverera egna förslag när fullmäktige ska ta beslut om hur kommunen ska klara det tuffa ekonomiska läget.

Niklas Gustafsson (M) t.h och Ola Gustafsson (KD) är hårt kritiska mot majoritetens sätt att föreslå ändringarna och mot att det innebär att kommunens förväntade överskott minskar från elva till åtta miljoner och därmed under det ekonomiska målet om minst en procent i överskott.
Niklas Gustafsson (M) t.h och Ola Gustafsson (KD) är hårt kritiska mot majoritetens sätt att föreslå ändringarna och mot att det innebär att kommunens förväntade överskott minskar från elva till åtta miljoner och därmed under det ekonomiska målet om minst en procent i överskott.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!