Sara är ny chef för hemsjukvården: "Det känns jättekul"

Sedan den 1 februari är Sara Lundahl Jonsson ny enhetschef för hemsjukvården i Vimmerby. Hon berättar om en intensiv första tid i en helt ny verksamhet. "Jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått chansen att göra det här", säger hon.

Sara Lundahl Jonsson är ny chef för hemsjukvården i Vimmerby.

Sara Lundahl Jonsson är ny chef för hemsjukvården i Vimmerby.

Foto: Tilda Åkerman

Vimmerby2024-07-01 06:00

Hon kommer senast från samrehab och Region Kalmar län, där hon arbetat som sjukgymnast sedan 2003 och sista året även som tillförordnad områdeschef. En yrkesbana hon tar med sig en hel del erfarenhet ifrån, dels om hälso- och sjukvård samt de frågeställningar och problem som kan uppstå i verksamheten. 

Berätta Sara, vem är du och hur hamnade du här?

– Ursprungligen kommer jag från Storebro. Efter grundskolan flyttade jag till Göteborg där jag utbildade mig till sjukgymnast och efter några års arbete i Eksjö inom området kände jag att jag längtade "hem". Jag hade träffat Per, min nuvarande man som är från Vimmerby och flyttade tillbaka 2003. Vi har tillsammans två döttrar. När jag inte jobbar är det mycket idrott och motion som gäller. Jag har under många år varit föräldraledare inom friidrotten i Södra Vi IF, så det är vad fritiden går till.

– Jag kände att jag behövde göra något annat. Jag hade jobbat länge på samma ställe och även om möjligheterna fanns så kände jag att jag inte kom vidare. Med åren och erfarenheter fanns även en känsla av att samverkan och vissa delar inom vården inte fungerar så som man skulle önska. Det här är ett sätt att försöka påverka det från ett håll jag inte arbetat från tidigare. Sista året på samrehab arbetade jag som tillförordnad områdeschef vilket i sin tur öppnade upp tanken och möjligheten för att söka det här jobbet.

Hur har första tiden varit? 

– Intensiv, kan man lugnt påstå! Mycket att sätta sig in i, lära sig kommunens verksamhet och hur allt hänger samman. Innan det första så kallade årshjulet har passerat där man fått uppleva det mesta får jag ändå se mig som ny. Det är väldigt mycket att lära, och det är jättekul! 

Vad ser du som de största utmaningarna i din nya tjänst? 

– Hur man än vrider och vänder på det kommer man vilja och behöva utveckla verksamheten. Jag såg det på tidigare arbetsplats, men ännu tydligare nu med de förutsättningar vi som kommun har. Den största utmaningen skulle jag säga är befolkningsåldern i Vimmerby. Fler bli äldre, och svårt sjuka behöver vårdas i hemmet i ett längre skede. Kalmar län sticker ut nationellt med en äldre befolkning och Vimmerby kommun sticker i sin tur ut ytterligare i Kalmar län med fler äldre invånare. 

undefined
På Sevedegatan 45 håller administrationen för bland annat enheten hemsjukvård i Vimmerby till.

Hemsjukvård innebär att kommunen har möjlighet att erbjuda sjukvård upp till sjuksköterskenivå i hemmet. I organisationen ingår även undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter. Man arbetar utifrån en tröskelprincip som innebär att människor som inte är kapabla att ta sig till en hälsocentral ska ha möjlighet till vård av legitimerad personal i hemmet. Vid enstaka tillfällen eller under en längre period.

Hemsjukvården initieras på uppdrag av hälsocentralen. Man kan alltså inte direkt via kommunen besluta om vård i hemmet. 

– Vi har en bra kommunal hälso- och sjukvård i Vimmerby idag, sedan finns det självklart områden som behöver arbetas med och förbättras. Det jag vill är att befolkningen i Vimmerby ska känna att man kan känna sig trygg. Trygghet är ett begrepp som är väldigt viktigt för mig, säger Sara Lundahl Jonsson. 

I samband med företrädaren Richard Söderlunds nya tjänst som verksamhetsutvecklare för Nära Vård inom socialförvaltningen hoppas Sara på goda samarbetsmöjligheter och att kunna utveckla verksamheten framåt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!