SJ tar över trafik på Tjust- och Stångådalsbanorna

När SJ tar över tågtrafiken om ett år kommer namnet Kustpilen att försvinna.
När SJ tar över tågtrafiken om ett år kommer namnet Kustpilen att försvinna.

Nytt namn, nya vagnar och en ny operatör. Stora förändringar väntar trafiken på Tjust- och Stångådalsbanan.

Vimmerby 3 december 2020 09:59

Statliga SJ tar över tågtrafiken i de sex län i södra Sverige från och med december 2021. Det blir resultatet av en jätteupphandling som regionerna i Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne och Halland gjort. För resenärer på Tjust och Stångådalsbanan blir ett synligt resultat att namnet Kustpilen försvinner, och ersätts med Krösatåget.

Namnet Kustpilen har använts sedan slutet av 90-talet.

Varför byta ett inarbetat namn?

– Kustpilen gick ju inte bara längs med kusten. Krösatåget är också ett väl inarbetat namn, säger Peter Wretlund, ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län.

Det småländskt klingande namnet Krösatåget togs i bruk 1985 på några regionala linjer i Jönköpings- och Kronobergs län. Sedan dess har linjerna blivit fler. I dag kan man, med byten, åka Krösatåg från Halmstad i väster till Kalmar i öster, och från Tranås i norr till Hässleholm i syd. I slutet av 2021 utökas alltså reviret till Linköping.

Den nya operatören SJ har fått uppdraget för tolv år framåt. Upphandlingen har tagit flera år att ro i hand enligt regionens pressmeddelande.

Varför en så stor upphandling, på så lång tid och med så många län?

– Genom att göra en gemensam upphandling tror vi att vi kan höja kvaliteten och tillförlitligheten i trafiken, säger Peter Wretlund.

I upphandlingen finns krav som rör underhåll och ersättningstrafik inskrivna.

Utöver namnbytet väntar kanske inte så många märkbara förändringar för resenärerna när avtalet träder i kraft december 2021. I horisonten väntar dock nya tåg. Peter Wretlund hoppas att Tjust- och Stångådalsbanan ska ha sina tåg på plats någon gång 2024, 2025.

En del i det nya trafiksamarbetet mellan länen blir en ny tågdepå i Nässjö. Den depå som byggts i Kalmar kommer att vara i bruk även den.

Peter Wretlund tror att depån i Nässjö kan bli ett stöd även för trafiken mellan Kalmar län och Linköping.

– Tågsystemet kommer att fungera som kommunicerande kärl.

Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till cirka 7,5 miljoner kilometer med fordon som drivs med el eller förbränningsmotorer. Krösatågen och Kustpilen hade 2019 tillsammans ca 3,5 miljoner resenärer

Avtalet med SJ AB tecknas först när överklagandetiden löpt ut. Värdet på avtalet är 360 miljoner årligen eller drygt 4,3 miljarder över de tolv åren som avtalet omfattar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa