Skiftande jämställdhet i nämnderna

Bara en av de sju ledamöterna är kvinna i kommunfullmäktiges nya demokratiberedning. Samtidigt består styrelsen för koncernbolaget Vimmerby kommun förvaltning AB bara av kvinnor.

Eva Berglund (S) ifrågasatte jämnställdheten i demokratiberedningen.

Eva Berglund (S) ifrågasatte jämnställdheten i demokratiberedningen.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2018-12-28 20:41

På årets sista kommunfullmäktige valdes ledamöterna till de nämnder och styrelser som tar över vid årsskiftet. Eva Berglund (S) reagerade över sammansättningen av den nya demokratiberedningen direkt under fullmäktige.

– När vi nu väljer en demokratiberedning är det roligt att åtminstone en av de sju ledamöterna är en kvinna, sade hon.

Enda kvinnan i demokratiberedningen, som också är valnämnd, är Gudrun Brunegård (KD) övriga sex ledamöter är män.

Men trots 1-6 är inte beredningen det mest ojämställda organet som valdes av fullmäktige. I Styrelsen för det kommunala förvaltningsbolaget, VKF, Vimmerby kommunförvaltning AB är alla tre ledamöterna kvinnor, Ingela Nilsson Nachtweij (C), Marie Nicholson (M) och Helen Nilsson (S). I Vimarhems styrelse är samtliga fem ledamöter män, bland ersättarna finns en kvinna.

Samtliga fem ledamöter från Vimmerby i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden med Hultsfred är också män. I styrelsen för de olika bolagen inom Vimmerby Energi- och Miljö AB sitter fyra män och en kvinna, Annika Högberg (S).

I barn- och utbildningsnämnden dominerar kvinnorna. Där blir det sex kvinnor och tre män. I socialnämnden är det som mest jämn balans, fem kvinnor och fyra män.

I kommunstyrelsen sitter fyra kvinnor och sju män, men samtliga tre presidieposter innehas av kvinnor. I folkvalda fullmäktige är 19 av 49 ledamöterna kvinnor.

Fullmäktige valde flera styrelser och nämnder md stor obalans mellan män och kvinnor. I fullmäktige är 38 procent kvinnor och 62 procent män.
Fullmäktige valde flera styrelser och nämnder md stor obalans mellan män och kvinnor. I fullmäktige är 38 procent kvinnor och 62 procent män.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om