19 miljoner måste sparas inom socialnämnden

Nedskärningar är att vänta inom socialnämndens olika verksamheter. Underskottet ligger på drygt 19 miljoner kronor och det blir nu förvaltningens uppgift att hitta möjliga besparingar.

Lars Sandberg (C) och Eva Berglund (S), socialnämnden i Vimmerby.

Lars Sandberg (C) och Eva Berglund (S), socialnämnden i Vimmerby.

Foto: Eva Harrysson

Vimmerby2023-05-17 17:19

Vid socialnämndens sammanträde under onsdagen var budgeten en stor och viktig punkt. Verksamheten har ett underskott på drygt 19 miljoner kronor och det stora minuset beror nästan uteslutande på ökade kostnader för barnplaceringar inom individ- och familjeomsorgen

Hur dessa miljoner ska sparas in blir det nu upp till respektive verksamhetsområde att fundera över. Socialnämnden ger ett uppdrag till förvaltningen att se över möjligheten till besparingar och förslagen ska presenteras efter sommaren.

Uppdraget går ut till varje enskilt verksamhetsområde inom socialnämnden och är helt ospecificerat.

– Men vi har tryckt på att det ska finnas en konsekvensbeskrivning och att man ska hänsyn till alla kommunala verksamheter, inte bara den egna, säger Lars Sandberg, 1:e vice ordförande.

Hur man ska spara in 19 miljoner kronor återstår att se. Nästan all verksamhet inom förvaltningen är lagstadgad.

– Hade det varit enkelt hade det redan varit gjort, säger Lars Sandberg. Hur mycket som går att spara in eller på vad är jättesvårt att säga.

– Förvaltningen sitter ju inte med armarna i kors utan de jobbar ständigt med att leta efter effektiviseringar, säger Eva Berglund (S), socialnämndens ordförande.

Samtidigt presenterar socialnämnden också förslag kring hur man kan spara pengar. Det handlar bland annat om att minska antalet konsulter och istället få mer fast personal. Man vill också göra en översyn gällande lokaler. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!