Socialnämndens politiker om domen

Förvaltningsrättens samlade bedömning är att nämnden inte har gjort sannolikt att Rawan El-Harake är sammanboende och att nämndens beslut ska upphävas. Förvaltningsrätten går även hårt åt kommunen angående det anonyma tips som legat till grund för beslutet.

"Vi måste respektera och acceptera domen", säger socialnämndens vice ordförande Tomas Peterson (M).

"Vi måste respektera och acceptera domen", säger socialnämndens vice ordförande Tomas Peterson (M).

Foto: Vimmerby Tidning

Vimmerby2022-06-28 16:53

– Vi får backa på det beslut som är taget och rätta oss efter förvaltningsrättens beslut, säger socialnämndens vice ordförande Tomas Peterson (M).

Förvaltningsrätten slår fast att anonyma tips måste beaktas med stor försiktighet samt att uppgifterna som lämnats i detta fall inte kan tillmätas något större bevisvärde. Förvaltningsrätten anför även att anonyma tips inte bör föranleda en myndighet att fatta beslut som har negativ verkan för den enskilde.

– Det här är en samlad bedömning där det anonyma tipset varit en viktig del som jag förstår det. Men vi måste respektera och acceptera domen.

Blir förvaltningsrätten ord om anonyma tips på något sätt vägledande i era framtida bedömningar?

– Varje fall är en individuell bedömning men det är naturligtvis något man måste ta med och ha i åtanke när man gör de här bedömningarna.

Hur snart kan ärendet prövas igen?

– Det kan jag inte svara på. Det måste förvaltningen titta på. Vi har sommartider nu men vi kan snabbt kalla in ett myndighetsutskott för beslut, säger Petersson.

När Vimmerby Tidning når socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) hänvisar han till delegationsordningen där tjänstemännen fattar beslut på uppdrag av nämnden.

– Det här är delegerat till tjänstemännen. Vi har ingen kompetens att gå in och detaljstyra såna här ärenden och det ska vi inte heller göra, säger Sandberg.

Förvaltningsrätten anför att anonyma tips inte bör föranleda en myndighet att fatta beslut som har negativ verkan för den enskilde.
Förvaltningsrätten anför att anonyma tips inte bör föranleda en myndighet att fatta beslut som har negativ verkan för den enskilde.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!