Starkt vinstår för lokala banken: "Jättemärkligt""

Vimmerby Sparbank gjorde ekonomiskt starkt 2023, trots att många människor hade det tufft med ekonomin. "Det är många år av förtroende från kunderna som gör att vi kan göra ett så bra år", säger vd:n Axel Tunek.

Sparbanksstiftelsens ordförande Claes Roos tillsammans med Vimmerby Sparbanks vd Axel Tunek.

Sparbanksstiftelsens ordförande Claes Roos tillsammans med Vimmerby Sparbanks vd Axel Tunek.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2024-04-08 06:00

I slutet av mars hade Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen sina årsstämmor och banken summerar ett, enligt vd:n, något märkligt 2023. Den befintliga styrelsen sitter kvar i sin helhet med undantaget att Staffan Leijon, tidigare styrelseordförande för banken, blir vanlig ledamot och lämnar över ordförandeskapet till Jörn Allmandinger, tidigare vice ordförande. 

– Det var väl den stora händelsen på stämman. Om vi ska säga någonting om året 2023 så har det varit jättemärkligt. Två stora ekonomiska fenomen, inflation och lågkonjunktur, sammanfaller och det har vi känt av. Vi märker att det inte görs så mycket affärer och att investeringsviljan i samhället är ganska så låg, säger bankens vd Axel Tunek till Vimmerby Tiding.

I och med att räntan gått upp har också bankens möjlighet att tjäna pengar ökat. Vimmerby Sparbank gör ett bra ekonomiskt år och redovisar ett resultat på cirka 47 miljoner kronor. Vimmerby Sparbank har ungefär 12 000 kunder.

– Det är många år av förtroende från kunderna som gör att vi kan göra ett så bra år. För en liten bank på en liten ort innebär det här att vi över tid kommer att kunna utvecklas och leva upp till kraven som ställs. Att det går bra för Vimmerby Sparkbank säkerställer att vi kommer att kunna finnas kvar över lång tid framåt. Det är den stora grejen, säger Axel Tunek. 

undefined
Vimmerby Sparbank har ungefär 12 000 kunder och gjorde 2023 ett vinstresultat på cirka 47 miljoner kronor.

Ett gott resultat gör också, enligt vd:n, att banken kan dela ut mer till sina ägare som har som uppdrag att använda pengarna och jobba med dem ute i samhället, bland annat genom det påbörjade hjärtstartarprojektet som Vimmerby Tiding skrivit om tidigare.

För Sparbanksstiftelsen, bankens huvudägare, sitter också styrelsen kvar från förra året. Däribland ordföranden Claes Roos.

– Vi bara konstaterar att det har varit ett bra år och det ger bra möjlighet att jobba vidare med programmen för att återinvestera i bygden, ännu mer än tidigare. Hjärtstartarprojektet var ett avstamp för att börja jobba mer proaktivt och sista halvåret har betydligt fler ansökningar till projekt från föreningssidan kommit in. Det känns väldigt bra, säger Claes Roos.

Ordföranden säger också att man först vill utvärdera hjärtstartarprojektet och sedan jobba vidare flera liknande satsningar.

– Vårt intresse ligger i att man söker och får bidraget, det är viktigt i samhället och projektet kommer fortlöpa säger Claes Roos.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!