"Staten måste gå in." - C trycker på för bredband

I och med corona-krisen arbetar fler hemifrån, något som ställer höga krav på bredbandsuppkopplingen. Nu vill Centerpartiet se att staten skjuter till mer pengar för bredbandsutbyggnaden.

"Det kommer bli tufft men jag tror att det är absolut nödvändigt." säger Anders Åkesson (C) om de nationella målen att en större del av befolkningen ska ha tillgång till fiber år 2025.

"Det kommer bli tufft men jag tror att det är absolut nödvändigt." säger Anders Åkesson (C) om de nationella målen att en större del av befolkningen ska ha tillgång till fiber år 2025.

Foto: Anders Thörnlöf/MVT

Vimmerby2020-05-18 16:33

Marie Björling Larsson har i snart två månaders tid bedrivit sitt arbete som lönesamordnare på Vimmerby kommuns HR-avdelning från sitt hem i Pelarne.

– I början var det väldigt svårt att få till det här med att jobba. Jag själv har mobilt bredband hemma och det funkade ju inte alls. Men nu har vi fått hjälp av Itsam med tekniska lösningar. Nu funkar det bättre, men det är många av kollegorna som har det svajigt. Det är olika var man bor. Så vi har haft rätt så stora problem kan jag säga.

Enligt riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) trycker man på för ökat stöd till bredbandsutbyggnad i de nationella budgetförhandlingarna.

– En av erfarenheterna från corona är att vi måste se till att få bredbandet utbyggt, säger han. 

Det pratas ju också om att Kalmar län behöver den traditionella infrastrukturen som kollektivtrafik och vägar. Vad är viktigast; fiber eller infrastrukturen?

– Behoven av vägar och järnvägar i vår del av landet är ju inte mindre, men därtill har du detta med bredband, säger Åkesson.

Vimmerby kommuns KSO Jacob Käll (C) menar att kommunen själva kan driva frågan och stötta föreningar som vill satsa på fiber, men utan statligt stöd blir kostnaden för stor. 

– Jag tycker precis som många säger att höghastighetsbredband är ju som el och vatten. Det är inte något extra vi har, utan det är vanlig infrastruktur nu mera. Det är så mycket pengar så staten måste gå in. 

Marie Björling Larsson delades sina erfarenheter att jobba hemifrån med Anders Åkesson (C) (till vänster) och Jacob Käll (C).
Marie Björling Larsson delades sina erfarenheter att jobba hemifrån med Anders Åkesson (C) (till vänster) och Jacob Käll (C).
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!