Hård kritik från äldreomsorgen till styrande politiker

"Det är tufft att bli inbeordrad på helgen när man redan jobbar varannan helg. De yngre som kommer slutar, för de vill inte jobba varannan helg. Det är inget liv tycker de. Arbetsgivaren frågar oss efter lösningar men det måste väl ändå ligga på dem. Det kan inte ligga på oss att lösa det med, vi kan bara säga vad vi behöver", säger Jessica Sjöholm och Linda Eklund. Här på bild med kollegan Kristina Skarhed under torsdagskvällens debatt.
"Det är tufft att bli inbeordrad på helgen när man redan jobbar varannan helg. De yngre som kommer slutar, för de vill inte jobba varannan helg. Det är inget liv tycker de. Arbetsgivaren frågar oss efter lösningar men det måste väl ändå ligga på dem. Det kan inte ligga på oss att lösa det med, vi kan bara säga vad vi behöver", säger Jessica Sjöholm och Linda Eklund. Här på bild med kollegan Kristina Skarhed under torsdagskvällens debatt.

Under torsdagskvällen hölls en ny debatt och frågestund mellan kommunpolitiker och fackförbundet Kommunals medlemmar om äldreomsorgen i Vimmerby. Jessica Sjöholm och Linda Eklund som arbetar på Vimarhaga vara några av dem som fanns på plats.

Vimmerby 25 november 2022 20:00

Torsdagskvällens debatt i Fokushuset kom att handla om bemanningen, regeringens beslut om en fast kontakt i omsorgen samt besparingar. Jessica Sjöholm och Linda Eklund arbetar båda på demensavdelning på omsorgsboendet Vimarhaga. Det har de gjort sedan det öppnade 2015. 

– Det har varit otänkbart att jobba med något annat men nu tittar vi på andra jobb hela tiden. Vi vill bedriva den bästa äldrevården i Sverige. Det är vår målsättning men vi delar inte den med arbetsgivaren, säger Jessica Sjöholm och Linda Eklund.

Besparingarna inom kommunens omsorg har pågått länge. Nu senast rök tidningen och adventsgranarna.

– Det är fruktansvärt. De har dragit in på tidningen utan att informera om det innan. Vi har haft tidningen under alla våra sju år här och många som bor här växelvis har inte med sig någon egen, säger Jessica Sjöholm.

Hon berättar att på en demensavdelning kan en förändring som denna påverka mycket.

– Eftersom de är dementa frågar de dagligen efter tidningen, de minns inte att vi inte har den längre. Därför blir de besvikna på nytt varje dag. Tidningen är också viktig för att de ska kunna behålla läsförmågan och vi i personalen brukar diskutera saker som står i tidningen med dem. Den är oerhört viktig för dem.

Förutom indragen tidningsprenumeration har kommunen i år även sparat in på adventsgranar.

– Vi brukar ha granar på gården som våra pensionärer sitter och beundrar. Både tidningen och granarna är en guldkant för de äldre och det är bedrövligt att man sparar in på så små medel.

Den låga grundbemanningen var en het fråga under debatten, så även på Vimarhaga.

– Vi har tio boende och tio som jobbar, varav en har köket ofrivilligt. Vi har försökt protestera, vi har ingen köksutbildning och vår kompetens behövs ute i verksamheten. Det är totalt slöseri med en undersköterska på kökstjänst. 

Men även kvällar och helger är problematiska.

– Då är vi bara två. Vi har fem boende som kräver dubbel bemanning. Ibland kan en sådan läggning ta en timme, då är de andra helt ensamma. Eftersom vi erbjuder växelvård är vissa veckor tyngre än andra. Förr fick vi ta in extra personal, nu utpressar de oss istället och säger att om vi inte klarar oss på två får vi lägga om schemat och köra delade turer.

Att man inte duschar de boende kvällstid är ett av argumenten för att det ska räcka med två personal.

– Vi akutduschar hela tiden. Saker händer på kvällarna. Det håller inte – vi håller inte. Demensvården såg inte ut såhär när jag började inom kommunen för 22 år sedan.

Hur vill ni ha det?

– Vi vill vara tre på kvällar och helger för att det ska kännas tryggt vid dubbel bemanning. Då finns alltid en kvar. Som det är nu kan vi inte garantera deras säkerhet. Jag kan inte stå för den vården vi bedriver här. Speciellt inte på en demensavdelning där de redan är så utsatta.

Men både Jessica Sjöholm och kollegan Linda Eklund poängterar att det inte bara är hos dem det är tufft.

– Alla som var från olika ställen på mötet säger att det är tungt. Kommunen måste göra något för de kommer inte ha någon personal kvar. 80 miljoner säger de att de lägger på sjukskrivningar, gör förändringar så personalen trivs och mår bra så kommer kostnaden minska. Kommunen måste börja tänka ett steg längre.

undefined
"Det är en skrämmande utveckling. Vi har vår yrkeskompetens. Jag läste till undersköterska för 22 år sen. Då var vi en väldigt stor klass. Nu är det knappt någon som söker till det här, för de vet vilka usla arbetsförhållande som väntar dem och vi kan inte rekommendera heller att de ska sökas. Det är en brist på kompetens. Nåt måste göras nu", säger en undersköterska i publiken under torsdagens debatt om äldreomsorgen i Vimmerby.

På plats i Fokushuset från politiskt håll var representanter för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. De gjorde olika inspel under kvällen, här i urval:

– En fara i den fasta omsorgskontakten är att från mitten av sommaren 2023 så måste det vara en undersköterska som är det. Har man inte undersköterskor så kommer inte det gå. Vi som lokalpolitiker kan inte göra något åt det. Det blir en lag, men sen är det socialnämnden som ska genomföra det. Vi startade en gymnasieutbildning i vård och omsorg. På två år var det 17 stycken som sökt in. Men det är mer än dubbelt så många som går i pension, sa Peter Fjällgård (V). 

– Vi har faktiskt möjligheten att få bort de delade turerna. Något som vi absolut måste titta över är möjligheten att kunna jobba deltid även om grunden är heltid. Jag hör flera stycken som byter yrke bara för att man inte får jobba deltid och det känns som slöseri, säger Lars Sandberg (C).

– Det är politiker som ger tjänstemännen riktlinjer. Vi ska ge riktlinjerna för hur det ska se ut i skola och omsorg. Det var viktigt för mig att vara här och kunna ringa in problemet som finns, sa Morgan Esping (SD).

– Det jag tar med mig härifrån ikväll är er oro för er arbetsmiljö. Vi måste ha personal som kan vara ambassadörer för sitt arbete. Kommer ungdomar ut till arbetsplatsen och personalen går på knäna, vad har man då för tankar när man går därifrån som 19-åring. Det jag tar med mig är grundbemanning, delade turer, scheman och lönesättning, sa Eva Berglund (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa