ALV kan förlora ett stöd och hindras från ett annat

Ändrade regler för ansökningar om stöd gör att aktörer i kulturbranchen nu bli återbetalningsskyldiga av stöd som betalats ut av Kulturrådet. Samtidigt kan de missa fönstret för att istället söka omställningsstöd hos Skatteverket.

Jocke Johansson är vd på Astrid Lindgrens Värld.

Jocke Johansson är vd på Astrid Lindgrens Värld.

Foto: Elin Elmström

Vimmerby2021-09-22 11:19

Beskeden är högst oklara menar Astrid Lindgrens Värld som skriver till Näringsdepartementet för att klargöra vad man tycker är problemen.

"Eftersom kulturstödet baseras även på de fasta kostnaderna så anses det nu från Skatteverket som att man redan har fått täckning för de fasta kostnaderna och då är man diskvalificerad från att söka omställningsstöd. Det betyder att företagen som sökt stödet om särskilt behov i kulturlivet för 2021 inte kan söka omställningsstöd för året 2021."

– Det handlar om att man under stödperioden ändrat spelreglerna och att svenska staten inte har synkat tidsperioder och utbetalningar. Det är olyckligt sett till branschen, säger ALV:s vd Joakim Johansson.

För ALV:s del innebär det att de kan bli återbetalningsskyldiga på det preliminära bidraget som de redan fått från Kulturrådet.

– Bidraget bygger på en prognos av hela verksamhetsåret och vi gör ett så pass mycket bättre år från juli och fram än vi trott tack vare de lättade restriktionerna.

Tror ni att ni kommer att bli återbetalningsskyldiga?

– Vår bedömning är att vi inte är berättigade längre men vi väntar fortfarande på besked från Kulturrådet.

Drabbar det verksamheten om deras bedömning är samma som er?

– Nej det drabbar inte här och nu. När vi fick bidraget visste vi mer om våra förutsättningar så de pengarna ligger vid sidan om.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!