Stor osäkerhet kring p-böter i Vimmerby – giltiga eller inte?

En person som tidigare i år fick en parkeringsanmärkning i Vimmerby kommun har nu fått betalningsansvaret borttaget. Detta då boten saknat lagligt stöd, eftersom kommunen saknat rätt tillstånd. Nu är frågan hur många parkeringsanmärkningar som gjorts på samma grunder.

Kommunen ska ha utfärdat parkeringsanmärkningar utan att ha ett giltigt kommunbeslut för "kommunal parkeringsövervakning".

Kommunen ska ha utfärdat parkeringsanmärkningar utan att ha ett giltigt kommunbeslut för "kommunal parkeringsövervakning".

Foto: Rebecka Jonsson

Vimmerby2024-06-24 18:17

Enligt beslutet från polismyndigheten, som Vimmerby Tidning har tagit del av, saknade kommunen ett "giltigt kommunbeslut för kommunal parkeringsövervakning" då parkeringsanmärkningen gjordes. Det har lett till beslutet att undanröja betalningsansvaret, vilket i vardagligt tal innebär att boten rivs.

Om fordonsägaren hunnit betala avgiften kommer denne alltså att få pengarna tillbaka, oavsett om fordonet i fråga varit felparkerat eller inte. Just det har Polismyndigheten nämligen inte kontrollerat.

"Observera att Polismyndigheten inte har prövat sakfrågan i ärendet. Beslutet innebär därför inte att fordonet har varit korrekt uppställt", går att läsa i beslutet.

Enligt Dagens Vimmerby, som var först med nyheten, har åtminstone två personer överklagat parkeringsanmärkningar de fått i kommunen under vintern och fått rätt.

Nu har alltså ett stort frågetecken uppstått – hur många parkeringsanmärkningar har gjorts i kommunen utan rätt tillstånd? Hur många felparkerare kommer att kunna få sina inbetalda parkeringsbotspengar tillbaka?

I ett försök att reda ut vad som gäller har Vimmerby Tidning varit i kontakt med Maria Åkerö, trafikingenjör på Vimmerby kommun. Under måndagen hade hon inga svar att ge kring ärendet, utan bad oss att återkomma via mejl. Vi har mejlat våra frågor till henne, men i skrivande stund har vi inte fått några svar.

Kommunen är informerad och ska enligt Polismyndighetens notering "upprätta ett giltigt kommunbeslut", men vad som händer nu återstår att se.

Texten kan komma att uppdateras

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!