Dömd vd från Vimmerby slipper fängelsestraff

En Vimmerbybo som tidigare var vd för ett bolag på annan ort döms för grov trolöshet mot huvudman också i Göta hovrätt. Däremot slipper Vimmerbybon fängelsestraffet på ett och ett halvt år som tingsrätten dömde honom till.

Göta Hovrätt ändrar tingsrättens dom om fängelse i 1,5 år till villkorlig dom, men dömer Vimmerbybon för grov trolöshet mot huvudman.

Göta Hovrätt ändrar tingsrättens dom om fängelse i 1,5 år till villkorlig dom, men dömer Vimmerbybon för grov trolöshet mot huvudman.

Foto: JESSICA GOW /TT

Vimmerby2023-10-20 11:56
undefined
Göta Hovrätt ändrar tingsrättens dom om fängelse i 1,5 år till villkorlig dom, men dömer Vimmerbybon för grov trolöshet mot huvudman.

Hovrätten ändrar påföljden till villkorlig dom. Det framgår av domen som Göta hovrätt i Jönköping meddelade på fredagsförmiddagen.

Det är en utdragen historia som ligger bakom fredagens dom. Vimmerbybon som är i 50-åråsldern var vd för ett bolag på annan ort mellan 2013 och 2016 då han avskedades.

Det skedde sedan en ny revision upptäckte att den tidigare vd:n justerat värderingar av företagets lager jämfört med de uppgifter han fått från andra medarbetare. De justerade värderingarna redovisade han sedan för bolagets styrelse som därmed fick en felaktig bild av värdet på lagret. Något som också innebar att styrelsen fattade ekonomiska beslut på felaktiga underlag under flera år. 

Totalt anser både tingsrätten och hovrätten diffen mellan de verka och justerade värdena ligger på drygt 40 miljoner kronor.

Hovrätten markerar dock till skillnad från tingsrätten att man tar till sig av andra förklaringar till skillnaden i värderingarna än bara vd:s justeringar.

undefined
Under sin tid som vd för ett bolag på annan ort justerade Vimmerbybon värderingen på företagets innestående lager så att omfattande skillnad uppstod mellan det bokförda och det verkliga värdet. Hovrätten anser dock att det även finns andra förklaringar än mannens agerande till de stora skillnaderna.

Den före detta vd:n och hans advokat presenterade en lång rad punkter med ny bevisning under hovrättsförhandlingarna som pågick i flera dagar september i år.

Hovrätten anser också att flera av mannens förklaringar till varför han justerade värderingsuppgifterna inte kan anses orimliga. Samtidigt pekar hovrätten också på att det är underligt att vd:n inte rapporterade till medarbetarna att han justerat deras uppgifter. Samma sak anser rätten om att mannen först nekade till att han ändrat värderingarna när den extra revisionen gjorde upptäckten.

Därför anser rätten att 50-åringen gjort sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman med anledning av den skada hans agerande inneburit för bolaget under flera år.

När det gäller straffet, som i tingsrätten blev fängelse i ett och ett halvt år, gör hovrätten en annan bedömning och anser att det ligger aningen över minimistraffet på fängelse i sex månader. Men efter som et gått ovanligt lång tid sen brottet och att mannens avskedats och haft svårt att få nytt jobb på grund av den utdragna förundersökningen slås hovrätten fast att det är nog med en villkorlig dom, således slipper mannen att sitta i fängelse.

Däremot ska han betala tillbaka 90 000 kronor till staten som är en del av en bonus på 200 000 kronor han kvitterade ut för ett av de aktuella räkenskapsåren under sin tid som vd i det aktuella bolaget.

En Vimmerbybo som dömts till fängelse i 1,5 år för ekonomisk brottslighet under tiden han var vd för ett bolag på annan ort slipper fängelsestraffet efter en ny dom i Göta hovrätt.
En Vimmerbybo som dömts till fängelse i 1,5 år för ekonomisk brottslighet under tiden han var vd för ett bolag på annan ort slipper fängelsestraffet efter en ny dom i Göta hovrätt.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!