Trots corona-kris: Arbetet fortgår med Krönsmon

Etableringen av Krönsmon fortsätter enligt plan trots corona-krisen. Kommunens arbete med att marknadsföra området pågår också enligt plan.

"Min erfarenhet från näringslivet är att när det är kriser eller lågkonjunkturer och man har en god ekonomisk stabilitet i sitt företag, så är det oftast ett väldigt bra tillfälle att genomföra investeringar på." säger Thomas Svärd

"Min erfarenhet från näringslivet är att när det är kriser eller lågkonjunkturer och man har en god ekonomisk stabilitet i sitt företag, så är det oftast ett väldigt bra tillfälle att genomföra investeringar på." säger Thomas Svärd

Foto: Rebecca Forsgren Malmström

Vimmerby2020-04-10 12:00

Inga avtal om etablering på Krönsmon har dragits tillbaka med anledning av corona-utbrottet menar Thomas Svärd som varit i kontakt med företagen. 

– Det finns inga ändrade planer för deras del i samband med krisen utan de fortsätter sin förstudie och kommer att ha sina styrelsemöten enligt plan och där vid fatta beslut om att gå vidare i processen.

Kommunen kommer också att fortsätta arbetet med marknadsföring enligt plan.

– Vi ska utvärdera den första insatsen vi gjorde och sen utifrån den dra igång med insats nummer två. Den ligger enligt plan, vi har inte gjort några förskjutningar på den än så länge.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!