Tuffa beskedet: Inte mer pengar nästa år

Kommunens nämnder och förvaltningar får klara sig med samma budgetramar nästa år som i år. Det är ett tufft direktiv inför budgeten 2021. Man vänder sig också direkt till varje medarbetare.

Majoritetspartierna i kommunstyrelsen vid en pressträff på onsdagsmorgonen där man bland annat presenterade att nämnder och förvaltningar fått i uppdrag att lägga budget för 2021 inom samma ramar som gäller för i år. Fr.v Jacob Käll (C) Ola Gustafsson (KD) och Marie Nicholson (M).

Majoritetspartierna i kommunstyrelsen vid en pressträff på onsdagsmorgonen där man bland annat presenterade att nämnder och förvaltningar fått i uppdrag att lägga budget för 2021 inom samma ramar som gäller för i år. Fr.v Jacob Käll (C) Ola Gustafsson (KD) och Marie Nicholson (M).

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2020-09-02 17:00

– Det blir naturligtvis väldigt tufft trots att det är exklusive lönehöjningar. Men budgetberedningen uppmaning är att nämnder och förvaltningar får ta fram effektiviseringar så att man klarar sina verksamheter nästa år med samma budgetramar man har i år, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Pandemin slår hårt mot kommunerna med lägre skatteintäkter och högre kostnader, bland annat för olika åtgärder mot smittspridning och stöd till olika verksamheter. Hur mycket de statliga stöden kommer att täcka av det är osäkert. Särskilt när det gäller nästa år.

Det är grunden till direktivet att hålla samma ramar ett år till.

– Vi säger också att om man vill göra något nytt ska det finns förslag till finansiering för det, säger Marie Nicholson (M) vice ordförande i kommunstyrelsen.

En genomlysning av kommunens ekonomi som Sveriges kommuner- och regioner, SKR, gjort manar kommunen att fästa mindre vikt vid budgeten och mer på utfallet och varför det blev så. 

Där vänder sig kommunstyrelsen direkt till alla medarbetare.

– Medarbetarna ska få svara vad de anser att vi kan göra och det ska kopplas till någon form av belöningssystem. Sen räknar vi inte med några revolutionerande besparingar, men alla bäckar små, säger Marie Nicholson.

Nämnderna ska ta fram sina underlag för ramar under september. I november fastställer fullmäktige ramarna och detaljbudgeten spikas i december.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!