Tusentals skrev på namninsamling – nu lämnas listan in

Namnlistor med drygt 2 500 underskrifter är nu på väg till Kammarrätten som stöd för utvisningshotade familjen Berisha i Vimmerby. Men hur det kan påverka rättens utslag är oklart.

Royya, Ella och Xiaoyi är klasskamrater till Eliza Berisha som går i sjuan på AL-skolan i Vimmerby och som hotas av utvisning tillsammans med sin familj. Kompisarna har nu lämnat över de namnlistor som samlats in på skolan till lennart nilsson, t.h.

Royya, Ella och Xiaoyi är klasskamrater till Eliza Berisha som går i sjuan på AL-skolan i Vimmerby och som hotas av utvisning tillsammans med sin familj. Kompisarna har nu lämnat över de namnlistor som samlats in på skolan till lennart nilsson, t.h.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2021-03-03 20:00

"Det finns ingen särskild rutin för just hantering av namnunderskrifter" svarar kammarrättsfiskal Jesper Lublin vid Kammarrätten i Stockholm i ett mail på frågan om hur rätten hanterar namnlistor som är kopplade till ett pågående ärende.

Det har nu gått en dryg månad sedan vi först berättade om familjen Berisha i Vimmerby som ska utvisas efter 15 år i Sverige. Två av de tre barnen är födda i Sverige, de är nu 11 och 13 år.

På tisdagen tog familjens kontaktombud, Lennart Nilsson, emot de namnlistor som klasskamrater till Eliza Berisha på AL-skolan samlat in för att visa sitt stöd och för att försöka förmå beslutsfattande myndigheter att låta familjen stanna i Sverige.

– Hon är vår bästa vän, som en syster. Det är chockande att få veta och förstå den rädsla som hon och familjen levt med så länge, säger de när de motiverar sitt engagemang.

Även kompisar på Vimarskolan till den yngre systern Berisha och Vimmerby IF där brodern Alikind, 17, spelar fotboll har bidragit med namninsamlingar.

– Med de digitala listorna rör det sig uppskattningsvis om 2 600 namn och jag ska omedelbart skicka in dem till Kammarrätten i Stockholm, säger Lennart Nilsson.

Där ska resningsansökan avgöras inom kort. Familjen har inte hörts av rätten inför beslutet.

"Målet har efter skriftlig handläggning bedömts vara klart för avgörande och därefter föredragits" skriver Jesper Lublin om läget i målet.

När beslut tas är oklart.

Karta: Vimmerby
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!