Underskottet förvärras för socialförvaltningen

Coronapandemin har kostat socialförvaltningen i Vimmerby drygt elva miljoner kronor extra. Största delen är för skyddsutrustning. Hur mycket staten går in och täcker är ovisst.

Coronapandemin har kostat socialförvaltningen drygt elva miljoner extra. "Det är mest skyddsutrustning" säger förvaltningschefen Anette Nilsson. Men någon full täckning från staten blir det inte.

Coronapandemin har kostat socialförvaltningen drygt elva miljoner extra. "Det är mest skyddsutrustning" säger förvaltningschefen Anette Nilsson. Men någon full täckning från staten blir det inte.

Foto: Jimmy Karlsson / TT-Bild arkiv

Vimmerby2020-09-28 18:00

– Först var beskedet att vi skulle få täckning för alla kostnader. Nu har man insett att pengarna inte räcker, men vi hoppas att vi får så mycket som möjligt för det vi ansöker om, säger förvaltningschefen Anette Nilsson.

Kommunerna kan ansöka om pengar vid två tillfällen, augusti och september. En sammanställning som socialförvaltningen gjort visar att covidutbrottet kostat nära 11,2 miljoner kronor extra fram till den 31 augusti. 

– Vi har tagit med alla kända kostnader i vår ansökan. Det mesta är för skyddsutrustning. En mindre del är extra personalkostnader. Vi behövde ta in extra personal när vi hade konstaterade fall i omsorgen och vi tog också höjd för att ha tillräckligt med personal för att klara den topp smittskyddsenheten i länet befarade skulle komma under sommaren, men vi ansöker inte om stöd för några ordinarie personalkostnader, säger Annette Nilsson.

Socialstyrelsen har fem miljarder att täcka upp med till kommuner och regioner runt om i landet, men ansökningarna är på drygt elva miljarder. Det gör att ingen kommun kan få täckning helt för sina kostnader. Hur mycket Vimmerby kommer att få finns inget besked om ännu.

Vad innebär det för er om ni bara skulle få hälften tillbaka?

– Det innebär att vi inte har täckning för resterande del.

Socialnämndens budgetprognos pekar på ett underskott på cirka 27 miljoner kronor. I det räknas inte påverkan av covid-19 med.

Karta: Vimmerby kommun
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!