Kommunen bjuder ut lediga betesmarker till bönder

Bönder och andra djurägare som har svårt med foder till sina djur i torkan får inom kort slå eller låta djur beta på ledig kommunal mark.

Kommunen upplåter lediga beten och mark som kan slås för bönder som har det tufft med foder i torkan.

Kommunen upplåter lediga beten och mark som kan slås för bönder som har det tufft med foder i torkan.

Foto: Börje Gavér

Vimmerby2023-06-21 16:00
undefined
Niklas Gustafsson (M) är oppositionsråd och berättar om bönder som bara fått 20 procent av en normal vallskörd i år.

Det sker efter en uppmaning från oppositionen med Niklas Gustafsson (M) i spetsen.

– Kommunen behöver göra vad den kan för att bistå bönderna i den svåra torkan. Jag har själv haft kontakt med en lantbrukare som bara fått 20 procent skörd i år jämfört med ett normalt år, säger Niklas Gustafsson.

Han liknar den rådande situationen med torrsommaren 2018. Då upplät Vimmerby kommun, precis som många andra, ledig jordbruksmark. I vilken omfattning erbjudandet togs till vara har han ingen uppgift om.

– Mycket av jordbruksmarknaden är utarrenderad, men det finns en del ledig mark. Det är bråttom, säger Niklas Gustafsson.

undefined
Klas Svensson är samhällsbyggnadschef. Han säger att kommunen tillämpar principen "först till kvarn" för den lediga jordbruksmark kommunen kan upplåta.

På samhällsbyggnadsavdelningen är arbetet med att ta fram lediga marken, där bönder kan slå för att få lite extra foder, i full gång.

– Vi håller på att titta på det och kommer att gå ut med information så snart vi fått grepp om vilka områden som kan vara aktuella, säger samhällsbyggnadschefen Klas Svensson till Vimmerby Tidning.

Han har ännu ingen konkret uppfattning om hur stora arealer som kan komma ifråga.

– Det är svårt att säga, det mesta av den mark vi har är utarrenderad, men vi kikar på vad som finns utöver det. Vi tänker att det får bli på liknande princip som 2018 att det är först till kvarn som gäller och så skriver vi ett avtal, säger Klas Svensson.

Sen onsdagsmorgonen finns ett erbjudande på kommunens hemsida. Där manar kommunen också till markägare med lediga marker att höra av sig så att dessa kan förmedlas till bönder och djurägare.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!