Spara bort tio procent av de jobbar som i stadshuset

Den politiska kommunledningen uppmanas att ge kommundirektören i uppdrag att minska antalet anställda i stadshuset med runt tio procent. "Ett sätt att visa handlingskraft och att det kommer svida också i den egna organisationen", skriver de anonyma avsändarna som själva arbetar i stadshuset.

Runt 120 av kommunens 1 460 fast anställda har sin arbetsplats i stadshuset. En besparing på tio procent skulle innebär att runt tolv av de tjänsterna skulle försvinna.

Runt 120 av kommunens 1 460 fast anställda har sin arbetsplats i stadshuset. En besparing på tio procent skulle innebär att runt tolv av de tjänsterna skulle försvinna.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-02-08 12:31
undefined
I ett anonymt brev till de ledande politikerna anser personal som arbetar i stadshuset att tio procent av tjänsterna i stadshuset bör tas bort.

Brevet är instämplat hos kommunen för en vecka sedan. Det är ställt till Helen Nilsson, Jacob Käll, Lars Johansson, Niklas Gustafsson och Ola Hammarbäck. De fem politikerna får inledningsvis ett uppskattande tack för sitt politiska engagemang. Utöver det är brevet kortfattat och tydligt med fokus på de svåra ekonomiska utmaningar kommunen befinner sig i och aktuella besparingar, som de mindre skolorna.

"Då är vi några som vill uppmana er att gå till Carolina Leijonram och ge henne i uppdrag att minska personalstyrkan i stadshuset med tio procent" står det i brevet.

Tio procent motsvarar ungefär tolv tjänster eftersom det är cirka 120 anställda som arbetar i stadshuset. Samtliga förvaltningar finns i huset och de flesta avdelningar.

undefined
Runt 120 av kommunens 1 460 fast anställda har sin arbetsplats i stadshuset. En besparing på tio procent skulle innebär att runt tolv av de tjänsterna skulle försvinna.

Brevskrivarna anser att ingen avdelning ska undantas från den obekväma åtgärden och nämner HR-avdelningen som vuxit på senare år.

"Hårt och tufft, men det ger en märkbar besparing och en viktig signal. Allt jobb kommer inte bli riktigt lika bra utfört, men det viktigaste kommer ändå att ordna sig" skriver brevskrivarna som är anonyma.

Kommundirektör Carolina Leijonram ser inget märkligt med brevet.

– Alla anställda har sin fulla rätt att framföra sina åsikter på olika sätt, säger hon.

Åtgärderna som föreslås i brevet hänvisar hon främst till politiken att kommentera.

undefined
Helen Nilsson (S) är kommunstyrelsens ordförande och säger att de tjänster som inte behövs tas bort, men att det inte "bara" är att plocka bort tjänster i stadshuset.

– Det här har vi med oss hela tiden i budgetarbetet. Men det är inte "bara" att plocka bort tjänster i stadshuset, det påverkar alla som jobbar ute i verksamheterna också. Men vi tittar på allt och det som inte behövs tar vi bort. Det är jättetuffa saker att hålla på med, säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S).

Hur ser du på att åsikterna kommer från personal i stadshuset?

– Vi lägger krav på alla så det blir kännbart för många. Sen har brevet lagt på en vanlig postlåda, det har inte kommit i internposten.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) säger också att man tittar på hela kommunen för att jaga kostnader.

– Då kan vi inte utelämna stadshuset, säger han.

Men ser samtidigt ett undantag – HR-avdelningen.

– Där har valt att göra en satsning för att få bukt med de höga sjuktalen som kostar kommunen mycket pengar, så att skära bort tio procent rakt av kan riskera att det kostar mer i slutänden, säger han.

undefined
Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) säger att man tittar på hela kommunen för att jaga kostnader.

Vad gör ni med brevet?

– Vi tar det till oss och följer upp hur personalsituationen är och vi har täta återkopplingar med varje förvaltning. Vi har också minskat underskottet för 2023 genom att inte tillsätta vakanser och det pågår arbeten på flera förvaltningar för 2024. Och vi har det med oss när vi nu börjar med budget 2025, så vi lever ständigt med det här, säger Helen Nilsson.

Nästa vecka ska exempelvis kommunstyrelseförvaltningen redovisa ett besparingsuppdrag på 7,8 miljoner för politikerna.

– Jag vill inte föregripa återredovisningen, men vi vakanssätter tjänster i det paketet, säger hon.

Budgeten för 2025 görs utifrån en för kommunen helt ny modell med en prislapp satt för varje verksamhet och funktion.

– Det innebär att vi ser exakt vilka pengar vi lagt på varje verksamhet och det jämförs också tydligare med andra kommuner. Sen får vi prioritera utifrån det. Så det kan påverka verksamheterna på ett helt annat sätt än tidigare, säger Helen Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!