Planeringen av en ny skola har kostat fem miljoner

Fem miljoner kronor. Så mycket har kommunen hittills lagt på planeringen av en ny samlad högstadieskola i Vimmerby. Framför allt rör det sig om olika konsulttjänster som köpts in. Nu säger politikerna nej till att bygga den nya skolan.

"Ett tråkigt beslut att ta, men det går inte att gå vidare nu", säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S) i en kommentar till att skolprojektet som nu läggs ner redan kostat kommunen fem miljoner kronor. I bakgrunden Lars Johansson (V) som också står bakom beslutet att lägga ner planerna på en ny skola.

"Ett tråkigt beslut att ta, men det går inte att gå vidare nu", säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S) i en kommentar till att skolprojektet som nu läggs ner redan kostat kommunen fem miljoner kronor. I bakgrunden Lars Johansson (V) som också står bakom beslutet att lägga ner planerna på en ny skola.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-04-13 11:22
undefined
"Ett tråkigt beslut att ta, men det går inte att gå vidare nu", säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S) i en kommentar till att skolprojektet som nu läggs ner redan kostat kommunen fem miljoner kronor. I bakgrunden Lars Johansson (V) som också står bakom beslutet att lägga ner planerna på en ny skola.

– Jag tycker inte att det är onödiga pengar. De har använts till utredningar med skolfolk och tomter och mark och liknande. Sånt kan vi använda oss av framåt. Sen är det förstås så att om vi beslutat att bromsa nybyggnationen tidigare, hade vi inte behövt lagt så mycket som fem miljoner kronor, säger Helen Nilsson (S).

Enligt en sammanställning som kommunens ekonomikontor tagit fram har förarbetet för en ny högstadieskola totalt kostat kommunen nära fem miljoner kronor den 2019. 

Största posten är 3,7 miljoner och rör olika konsulttjänster som anlitats. Det handlar som förstudien som låg till grund för att gå vidare i processen som kommunstyrelsen fattade beslut om i augusti 2021. Det handlar om utredningar om byggnadsteknik, om trafik och om brandskydd.

Arbetstiden kommunens egen personal lagt ner i projektet ligger på cirka 1,2 miljoner kronor. Till det kommer cirka 65 000 kronor för olika mindre tjänster och avgifter.

– Jämför de fem miljonerna med kostnaden för hela projektet, som idag ligger på 514 miljoner och de driftkostnader det skulle innebära, och med den osäkerhet som råder ekonomiskt i omvärlden och de lån vi har och de investeringar vi har nära förestående kan vi inte gå vidare, säger Helen Nilsson.

undefined
Kommunens ekonomichef, Roger Sjögren, har förståelse för att politikerna lägger ner planerna på en ny skola. "Det skulle kosta rejält mycket mer än kalkylen på 514 miljoner och de stigande räntorna påverkar alla våra investeringar, inte bara den här" säger han.

Ekonomichefen Roger Sjögren har förståelse för politikernas beslut.

– Senaste kalkylen från i somras är på 514 miljoner, men med de extrema förändringar i ekonomin i omvärlden som skett, skulle den behöva räknas upp rejält och för att sen klara driften skulle det krävas antingen ordentliga omstruktureringar i kommunens ekonomi eller kanske till och med en skattehöjning och där ligger vi redan väldigt högt, säger han.

Att bygga om AL-skolan och Vimarskolan beräknades i somras till 450 miljoner, inklusive en ny idrottshall. 

– Även det blir också dyrare, men det går att hantera på ett annat sätt ekonomiskt, säger Roger Sjögren.

undefined
Den skenande inflationen, snabbt stigande räntor och energipriser gör att den liggande kalkylen på 514 miljoner för en ny högstadieskola spricker. Därmed anser politikerna att man inte kan gå vidare med planerna.

Det är bakgrunden till majoritetens beslut.

– Det är ett jättetråkigt beslut. Jag tror alla sett framåt mot något nytt. Men det går inte att göra det nu. Samtidigt finns det saker vi måste tag i omgående. Det rör sig bland annat om lokaler för hemkunskap och för särskolan som vi inte kan blunda för. Vi kommer att ta upp prioriteringen på nästa arbetsutskott, säger Helen Nilsson.

Fem miljoner kronor. Så mycket har kommunen lagt på förstudie, konsulttjänster och liknande under planeringen av en ny skola. "Det är inga onödiga pengar" anser kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S).
Fem miljoner kronor. Så mycket har kommunen lagt på förstudie, konsulttjänster och liknande under planeringen av en ny skola. "Det är inga onödiga pengar" anser kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S).
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!