Vägrade lämna ut handling – bakläxa från Kammarrätten

Vimmerby kommun gjorde fel när en person vägrades få ut en förteckning av kommunalrådets inkommande- och utgånde e-post. Det slår Kammarrätten fast i en färsk dom.

Vimmerby kommun får bakläxa av Kammarrätten för att man inte lämnade ut en epostlogg som allmän handling.

Vimmerby kommun får bakläxa av Kammarrätten för att man inte lämnade ut en epostlogg som allmän handling.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2020-06-23 18:00

– Det var självklart felaktigt och vi tar till oss det som en lärdom, säger Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef på kommunkansliet.

Hela ärendet bottnar i tester som tidskriften Scoop gjort av hur landets kommuner hanterar tryckfrihetsordningen och offentlighetsprincipen.

I den test där Vimmerby kommun visade sig vara en av de sämsta i klassen gjorde först en privatperson en förfrågan om att få se kommunalrådets e-postlogg för en viss dag. Hon vägrades. Trots påstötningar gav kommunen besked att det inte var offentlig handling som behövde lämnas ut. Efter två veckors nej gjordes en överklagan till Kammarrätten i Jönköping.

Vimmerby var den enda kommun som helt avslog att lämna ut loggen, någon krävde personligt besök, några ville skicka med traditionell post. 277 kommuner levererade handlingen, den snabbaste inom en timma.

När tidskriften senare gjorde ett liknande försök med den skillnaden att man uppgav sig vara journalister tog det 26 timmar att få ut e-postloggar för fem dagar i Vimmerby.

I Kammarrättens dom den 12 juni konstaterar domstolen att förteckningen över in- och utgående mejl är en allmän handling även om själva mailen i sig inte är det och dömer kommunen till att lämna ut handlingen.

– Det är den mänskliga faktorn som brustit. Nu kör vi hårt med utbildningar om allmänna handlingar, offentlighet och sekretess och jobbar kontinuerligt med att höja kunskapen, säger Anna Erlandsson Karlsson.

Karta: Stadshuset i Vimmerby
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!