Valsedelsställ blev flaskhals – borta till nästa val

Valnämndens ordförande Leif Larsson (C) säger att de nya ställen för valselar inte var tillfredsställande och andra lösningar är att vänta till nästa val som hålls i maj 2024.
Valnämndens ordförande Leif Larsson (C) säger att de nya ställen för valselar inte var tillfredsställande och andra lösningar är att vänta till nästa val som hålls i maj 2024.

Det nya upplägget med avskärmade ställ för valsedlar och max en väljare åt gången vid valsedlarna ställde till med problem och kommer att ändras till kommande val. Det uppdagade försöket till valfusk med redan förkryssade valsedlar föranleder inga ytterligare åtgärder, enligt valnämndens summering av valet.

Vimmerby 25 november 2022 05:30

– Det är en mindre fråga som är utagerad. Röstmottagarna upptäckte det snabbt så den rutinen fungerade som den ska. Dessutom var valsedlarna i de fallen från valet för fyra år sen, säger valnämndens ordfförande Leif Larsson (C) i en kommentar till en lista med insamlade synpunkter från samtliga vallokaler i kommunen vid valet i september.

Leif Larsson tycker att det mesta flutit på lika bra som det var tänkt.

– Vi tog höjd för säkerheten inför valet, men ingen av den beredskap vi hade behövde sättas i verket. De brister som lyfts fram är inga jättebekymmer, säger han.

undefined
Valnämndens ordförande Leif Larsson (C) säger att de nya ställen för valselar inte var tillfredsställande och andra lösningar är att vänta till nästa val som hålls i maj 2024.

Bland de synpunkter som finns i den tre A4 långa listan finns bland annat krav på bättre skyltning till förtidsröstningen till belysning, arvoden, bemanning, att fotografierna på tidigare kommunalråd som hänger i Plenisalen riskerar att påverka väljarna "ta rätt valsedel" till att den ambulerande röstmottagarenheten stannade för kort tid på Granen där 70 äldre väljare fick bara två timmar på sig att rösta.

Mest reaktioner finns det över de nya valsedelsställen med skärmar för att säkra valhemligheten och hur bestämmelsen om max en person åt gången skapade flaskhalsar i vallokalerna.

Det beskrivs att det ofta tog betydligt längre tid för väljare att välja valsedlar än det sen tog att stoppa sedlarna i valkuverten.

Någon skriver också att de avskärmade valsedelsställen skymde mer för väljaren som skulle ta valsedlar än de skymde för insyn.

Där kommer det att bli ändring.

undefined
De kristiserade valställen skymde sikten mer för väljaren som skulle ta valsedlar än för insyn från andra i vallokalen, skriver man från ett valdistrikt i kommunen.

– Vi är inte nöjda med ställen och ska ta fram andra lösningar, hur det blir återstår att se, säger Leif Larsson.

Det är också aktuellt att skilja förtidsröstningen och ordinarie vallokal i Plenisalen åt under valdagen.

Valnämnden har mindre än ett och ett halvt år på sig. I maj 2024 är det val igen. Då till EU-parlamentet.

undefined
Revisorerna har beslutat att granska valet 2022 i Vimmerby.

Något ifrågasättande av valresultatet, som på senare tid skett i en del andra länder också i den demokratiska delen av världen, är inte känt i Vimmerby.

– Nej, det har inte förekommit. Men jag kan upplysa om att revisorerna har beslutat att granska valet 2022 i Vimmerby kommun så vi är mitt uppe i den processen så det kommer en rapport om det efter årsskiftet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa