Omorganisation på Vemab – så påverkas de anställda

Det är mycket på gång inom Vemab och kraven som ställs på bolaget blir allt högre. Det kräver anpassning menar vd:n Olle Fogelin, som berättar att det kan leda till att befintlig personal kan behöva bytas ut till folk med rätt kompetens för framtiden.

"Vi har tuffa krav och det kommer säkert inte att vara jättelätt att hitta personer med rätt kompetens", säger Vemabs vd Olle Fogelin om rekryteringen till två utlysta tjänster.

"Vi har tuffa krav och det kommer säkert inte att vara jättelätt att hitta personer med rätt kompetens", säger Vemabs vd Olle Fogelin om rekryteringen till två utlysta tjänster.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-05-23 06:00

Nyheten i korthet

  • Vimmerby energi och miljö (Vemab) genomgår en omorganisation för att möta stigande branschkrav, enligt VD:n Olle Fogelin.
  • Omorganisationen innebär inte att antalet anställda minskar, men det kan leda till att personal byts ut mot de med rätt kompetens för framtiden.
  • Omorganisationen, som börjar den 1 juni, sker delvis som svar på nya hållbarhetskrav från EU och snabb förändring inom energisektorn.

Enligt uppgifter till Vimmerby Tidning pågår förändringar inom det kommunala bolaget Vimmerby energi och miljö (Vemab). Vd:n Olle Fogelin bekräftar ryktet och berättar att man ändrar i organisationen.

– Vi genomför en omorganisation och det gör vi för att det händer mycket i vår bransch just nu. När jag säger vår bransch menar jag specifikt energisidan, men vi har ju ett väldigt brett uppdrag och jobbar med både värme, vatten och avlopp, och renhållning också, säger han till Vimmerby Tidning. 

Bolaget har 55 anställda och Olle Fogelin menar att branschen rör på sig mycket snabbare nu jämfört med för några år sedan.

– Om man backar tillbaka ett antal år så har vi som bolag i branschen tidigare kunnat jobba på det sättet att man räknar upp budgeten för nästkommande år med några procent och sen blir det bra. Nu funkar det inte riktigt utan nu måste vi jobba på ett annorlunda sätt. Tidigare har vi kunnat titta på hur andra gör och göra ungefär samma sak, men idag kommer man väldigt sent om man gör så. Vi måste i mycket högre utsträckning jobba med framåtlutande analyser och utredningar, säger han.

Innebär omorganisationen att antalet anställda ska minska?

– Nej, det gör den inte. Vi kommer inte att bli färre men det kommer kanske att bli en skillnad i vilka typer av kompetens som vi behöver totalt sett. Det ska inte blir några dramatiska skillnader och min uppfattning att vi redan är väldigt hårt slimmade i numerären, det är ett tufft uppdrag att klara av alla uppdragen som vi har på det här antalet. Jämför man med andra liknande bolag så kanske man bara har ett eller två av de områdena som vi har men med samma numerär. Jag tror att vi snarare än att minska kommer att behöva bli några fler, successivt och i takt med att affären ökar. 

Kan det leda till att folk sägs upp eftersom man behöver annan kompetens istället?

– Ja, det kan det leda till. Det är absolut inte omöjligt men vi gör inte den här omorganisationen för att vi vill säga upp folk, utan för att vi behöver göra en genomlysning för att möta kraven som ställs på oss.

undefined
Vemab har i dagsläget 55 anställda.

Vd:n pratar också om nya omvärldskrav som ska klaras och utmaningar kopplade till nya hållbarhetskrav från EU. Även om kraven inte påverkar Vemab direkt, på grund av ett undantag, kommer leverantörer att ställa liknande eller samma krav på bolaget eftersom de sedan kommer att behöva redovisa sina delar. 

– Då måste vi stödja dem i deras led och den här typen av krav ökar. Det är en väldigt spännande bransch och det ser vi inte minst med tanke på Ingrid Capacity som håller på att bygga ett batterilager i Vimmerby. Sådana saker har aldrig funnits i elnäten tidigare och kräver en teknisk kompetens. Vi måste jobba med att vara mer framåt och möta behoven som uppstår. 

På Vemab:s hemsida ligger just nu två lediga jobb, dels tjänsten son nätchef efter att Jimmie Dyrberg slutat och dels en tjänst som elingenjör. Olle Fogelin hoppas att båda kan tillsättas så snart som möjligt.

– Vi har en rekryteringsfirma som hjälper oss med den biten och jag har inte fått någon återkoppling kring det, men vi har tuffa krav och det kommer säkert inte att vara jättelätt att hitta personer md rätt kompetens, säger han.

Omorganisationen på Vemab är förhandlad och kommer att köras igång redan 1 juni. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!