"Vi tänker inte på något sätt överge Vidala"

Kommunstyrelsen följer socialnämnden och stoppar planerna på en utbyggnad av äldreboendet Vidala.

Äldreboendet Vidala byggs inte till men ska utvecklas. Kommunen vill samprojektera det med den nya förskolan. Samma tankar med samordning har kommunen för ett nytt omsorgsboende och förskola i Vimmerby.

Äldreboendet Vidala byggs inte till men ska utvecklas. Kommunen vill samprojektera det med den nya förskolan. Samma tankar med samordning har kommunen för ett nytt omsorgsboende och förskola i Vimmerby.

Foto: Sofie Olsson

Vimmerby2020-05-27 16:11

– Vi måste byta inriktning. Vår inriktning var att bygga till men det blir alldeles för dyrt att göra det. Därför kommer vi ta fram en 10-årsplan hur vi ska utveckla det befintliga äldreboendets inom- och utomhusmiljö. Vi tänker inte på något sätt överge Vidala. Vi kommer driva det vidare och utveckla det men inte bygga ut det, säger Marie Nicholson (M). 

Kommunstyrelsen vill istället utreda möjligheter att samprojektera med den nya förskolan.

– Då kan man dela kök och städ, säger hon.

Nybbleområdet står i fokus för det nya vård/omsorgsboende som planeras i Vimmerby. 

– Vi tänker det men har inte låst oss. Där tänker vi oss en förskola och det tillåter ett äldreområde bredvid, förklarar Nicholson.

Karta: Vimmerby
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!