Vida sågverk planerar för framtiden

Vida sågverk forsätter att satsa på nya projekt. "Vi har en väldigt ljus framtid", säger platschefen Patrik Larsson.

Till vänster tornar den nya biobränslepannan upp sig bredvid den gamla. Pannan beräknas bli färdig i maj i år. Patrik Larsson, platschef på Vida, berättar att de gjorde flera investeringar förra året. Så också i år med fokus på ökad kapacitet och effektivitet.

Till vänster tornar den nya biobränslepannan upp sig bredvid den gamla. Pannan beräknas bli färdig i maj i år. Patrik Larsson, platschef på Vida, berättar att de gjorde flera investeringar förra året. Så också i år med fokus på ökad kapacitet och effektivitet.

Foto: Rebecca Bornlid Lesseur

Vimmerby2023-01-08 07:00

När pandemin startade var Vida VMO AB Vimmerby initialt oroliga över hur det skulle påverka dem, säger platschefen Patrik Larsson. Den känslan varade inte länge. 

– De senaste två åren har varit bra, det är en blandning av olika faktorer. Vi såg ganska fort att det istället tog fart med hembyggnation och snickeri istället för att resa.

Även om sågverket, som ligger strax utanför Vimmerby, inte riktar sig till den målgruppen fick de ett uppsving.

– Det påverkar oss som alla sågverk när det går åt virke, det blir efterfrågan och det skapar ett tryck.

undefined
Patrik Larsson, platschef på Vida VMO AB, berättar att de gjorde flera investeringar förra året. Så också i år med fokus på ökad kapacitet och effektivitet.

Samtidigt har det rådande omvärldsläget med oroligheter på marknaden påverkat företaget, med förändrad efterfrågan.

Vida sågverk exporterar till ett 20-tal länder. 

– Ryssland exporterar väldigt mycket virke och det har naturligtvis blivit en motpol att de inte har kunnat exportera nu. Det påverkar på ett eller annat sätt.

Kommer det leda till att det blir ökad efterfrågan för er?

– De som har importerat från Ryssland kommer såklart att söka sig någon annanstans. Det hänger ihop och det drar olika marknader. Vi är små här i Vimmerby kan man tycka men väldigt påverkbara av vad som händer i omvärlden.

Patrik Larsson berättar att de fortsätter leverera som vanligt och i de fall där vissa marknader går bakåt väljer de att hitta andra slutprodukter för andra ändamål.

undefined
Christer Nilsson bevakar flödet inifrån maskinrummet i fabriken.

Längre leveranstider på olika teknikdelar är något de kände av redan i början av pandemin, men det har blivit än mer påtagligt under hösten.

Många av delarna som behövs görs i Kina och företaget planerar med god framförhållning och med förebyggande underhåll.

Företaget är energitungt men även om de påverkas av högre elpriser är Patrik Larsson inte orolig utan de har med det i beräkningen. De har även en egen panna i vilken de producerar fjärrvärme till både sågverket och Vemab.

Vad hoppas ni på under 2023?

– Vi håller på och sätter upp en ny biobränslepanna som kommer stå färdig i maj. Det kommer leda till att vi säkerhetsställer energidriften hos oss en väldigt lång tid framöver och ökar kapaciteten på att torka virket.

undefined
Till vänster tornar den nya biobränslepannan upp sig bredvid den gamla. Pannan beräknas bli färdig i maj i år.

För året har de satt en budget som ska öka deras produktion till 220 000 kubikmeter sågade varor, jämfört med 204 000 under förra året. En möjlighet tack vare förra årets investeringar, säger Patrik Larsson. 

– Vi har en väldigt ljus framtid skulle jag vilja tro.

Den här biten kommer beskäras så att den yttre delen kan användas till träfiber.
Den här biten kommer beskäras så att den yttre delen kan användas till träfiber.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!