Lyfter alternativ om förskolorna läggs ner

De eventuella skolnedläggningarna är något som engagerar och oroar många i Vimmerby kommun. "Det bästa är om skolorna får vara kvar och kommunen tar sitt ansvar. Men det kan vara bra att veta att det inte behöver vara kört, utan att det finns alternativ", säger Frida Almqvist på Coompanion Kalmar län som vill inge hopp genom att presentera alternativ.

Framtiden för förskolorna i Brännebro, Djursdala, Rumskulla och Tuna är osäker. "Vi stå här med några fallskärmar i värsta fall. Om inte kommunen tar sitt ansvar och det inte blir någon pedagogisk verksamhet kvar, då tänker jag att lösningen med kooperativa förskolor kanske är den mest tänkbara", berättar Frida Almqvist på Coompanion Kalmar län.

Framtiden för förskolorna i Brännebro, Djursdala, Rumskulla och Tuna är osäker. "Vi stå här med några fallskärmar i värsta fall. Om inte kommunen tar sitt ansvar och det inte blir någon pedagogisk verksamhet kvar, då tänker jag att lösningen med kooperativa förskolor kanske är den mest tänkbara", berättar Frida Almqvist på Coompanion Kalmar län.

Foto: Jenn Hultberg, Janerik Henriksson / TT, Privat

Vimmerby2024-01-10 05:30

Frida Almqvist, 37 år, bor i Södra Kvill med sin familj och hennes barn går på Rumskulla skola. När det blev tal om skolnedläggnigar var det därför en självklarhet att genom sitt arbete på den ekonomiska föreningen Coompanion Kalmar län försöka presentera en lösning utifall det blir nedläggning. 

– Vi jobbar aktivt med landsbygdsfrågor och vet att förskola och butik ökar attraktiviteten otroligt mycket, säger Frida Almqvist.

– För en ort är det helt avgörande om det får finnas skola och framför allt förskola. Finns det ingen förskola blir det nästan omöjligt för barnfamiljer att bo kvar för det innebär så mycket logistik. För äldre barn finns det skolskjuts så det kanske går att lösa ändå. Men lägger en förskola ner blir det en helt annan livssituation som innebär att få småbarnsfamiljer orkar bo kvar. Man kanske vill bo på landsbygden men man måste kunna det också. 

undefined
Enda förskolan som kan ta emot en sammanhållen barngrupp vid en nedläggning är nya förskolan i Nybble. Då blir det mellan 15 och 27 kilometer att åka för barnen som är under fem år. "Om inte ens förskolorna får vara kvar i Djursdala, Tuna, Rumskulla och Gullringen blir det svårt. De som har flyttat hit kanske förhoppningsvis bor kvar men att det skulle flytta in nya barnfamiljer känns väldigt mörkt", säger Frida Almqvist.

En kooperativ förskola menar hon kan vara ett alternativ ifall det beslutas om nedläggning. 

– Varje gång det pratats om skolnedläggningar märker man av engagemanget som finns. En kooperativ förskola kräver just det, att man skapar det man vill ha. I det här fallet för att rädda en hel ort kanske, säger hon och fortsätter:

– Den stora skillnaden mellan en vanlig kommunal förskola och en kooperativ förskola är att man själv, som till exempel förälder, aktivt är med som medlem. Man bildar förskolan tillsammans med andra, tar ansvar, driver den och tar beslut. Man skapar sina egna förutsättningar för hur det ska drivas. Det finns en oerhörd frihet i det men kräver också tid och engagemang. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till med städning eller matlagning några timmar i månaden.

undefined
"Att starta en kooperativ förskola kan i princip vem som helst göra, men naturligtvis måste vissa villkor vara uppfyllda, till exempel kring lokaler och personalens utbildning, för att få tillstånd. Skolan kan exempelvis drivas av föräldrar eller av personal. Det är kommunen som prövar ansökningar om att driva förskola", skriver Coompanion Kalmar län i ett pressutskick.

Frida Almqvist poängterar att en kooperativ förskola inte handlar om vinst. 

– Ett kooperativ uppkommer ofta genom ett samhällsproblem. Det handlar ofta om att ta ansvar och skapa positiva effekter. Så att skapa en kooperativ förskola är inget man gör för att tjäna pengar. Utan för att det finns ett behov som man vill lösa med gemensamma krafter och där pengarna återinvesteras i kooperativet. Det kan drivas som ett föräldrakooperativ, personalkooperativ eller blandkooperativ. Det finns lite olika upplägg på hur det kan byggas upp. 

Det är kommunen som tar beslut och godkänner om en kooperativ förskola får startas.

– Om alla krav uppfylls med exempelvis tillagningskök, tillräckligt med personal och kompetens. Då kan kommunen inte säga nej. Det är skillnad med en kooperativ skola. För då är det Skolverket som beviljar och det är en större och tyngre process. Sedan kan den ekonomiska biten bli en utmaning vid en kooperativ förskola. Om du startar en pedagogisk verksamhet så betalar kommunen skolpeng. Men det gäller att tillräckligt många barn går där. För personal, lokal och måltider kostar. 

undefined
"Vem som helst som är nyfiken kan vara med och lyssna eller ställa frågor under webbinariumet. En kollega från Göteborg som är expert på kooperativa förskolor kommer berätta och sedan kommer en kooperativ förskola från någon grannkommun att delta. Vi vet inte hur intresset är alls men då har vi i alla fall berättat att alternativet finns beroende på var beslutet hamnar", säger Frida Almqvist.

Den 30 januari anordnas ett webbinarium för de som vill veta mer om alternativet. 

– I Vimmerby kommun finns det mig veterligen ingen aktiv kooperativ förskola. Det finns i Västervik och Oskarshamn. I webbinariumet kommer vi bjuda med ett kooperativ som berättar vad det är i praktiken, hur det ser ut i den dagliga verksamheten och vad som krävs av alla inblandade. Alla som är intresserade får delta, säger Frida Almqvist. 

Coompanion

"Coompanion är statligt finansierade från Tillväxtverket och har i uppdrag att ge rådgivning kring kooperativa lösningar. Det gör man på olika sätt. Folk söker till exempel upp oss med idéer. Men i det här fallet ser vi att vi eventuellt kan fylla en viktigt funktion genom att stötta de som vill starta en kooperativ förskola. Det går också hand i hand med vårt regionala uppdrag från regionen. Vi jobbar väldigt mycket med landsbygdsfrågor. Det är kostnadsfria rådgivningar som vi inte tar betalt för, utan det ligger i vårt uppdrag. 30 januari har vi ett digitalt webbinarium om kooperativa förskolor där den som är nyfiken kan delta. Det går att anmäla sig och läsa mer på vår hemsida", berättar Frida Almqvist, projektmedarbetare på Coompanion Kalmar län.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!