Familjen Kamprads stiftelse beviljar bidrag till Vimarhaga

Äldreboendet Vimarhaga C har ansökt om bidrag till ett projekt som ska främja livskvalitén hos demenssjuka personer, och fått det beviljat. "Det trodde vi inte, men det känns så roligt!" säger enhetschefen för boendet.

Vård- och omsorgsboendet Vimarhaga C i vimmerby har fått bidrag från Familjen Kamprads stiftelse.

Vård- och omsorgsboendet Vimarhaga C i vimmerby har fått bidrag från Familjen Kamprads stiftelse.

Foto: Victoria Otternäs

Vimmerby2024-06-16 12:00

Stiftelsen stödjer 139 sociala äldreprojekt i kommuner, ideella föreningar och organisationer med allmännyttig verksamhet i Kalmar län, Jönköpings län och Kronobergs län. Projekten ska bidra till förbättrad livskvalitet hos äldre. Bland listan av beviljade bidrag hittar vi Vimarhaga C som får ett belopp om 200 000 kronor. 

– Det är helt fantastiskt! Vi är så glada, säger Sofi Rydell, enhetschef på Vimarhaga C.

Projektet som Vimarhaga C ansökt om bidrag till ska stimulera och minska beteendemässiga och psykiska symptom hos personer med demenssjukdom, även kallat BPSD-symptom.

– Vi vill hjälpa till att öka deras livskvalité, ge dem trygghet, lugn och ro, säger Sofi Rydell. 

Som komplement till nuvarande arbete ska bidraget användas till bland annat inköp av en så kallad "sinnesgungstol". En elektrisk gungstol som är till för att stimulera sinnet och ha en positiv effekt för välbefinnandet hos bland annat personer med BPSD-sympton. 

– Vi vill sätta personen och inte sjukdomen i fokus. Deras tillvaro är meningsfull. Jag tror och hoppas att det här projektet kommer att hjälpa, säger Sofi Rydell.

Under projektets gång riktar sig arbetet främst mot brukarna på Vimarhaga C men på sikt menar Sofi Rydell att alla kommunens boenden för demenssjuka patienter ska kunna ta del av det. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!