Bostadsbolaget tar strid om skyhög höjning av värmetaxa

Det kommunala bostadsbolaget Vimarhem tar strid mot systerbolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB om fjärrvärmetaxan för 2024 som energibolaget vill höja med runt 40 procent. Vimarhems styrelse vill att höjningen i första hand prövas i Fjärrvärmenämnden.

Fjärrvärmeverket har drabbats av kraftiga kostnadsökningar på framför allt bränslet till fjärrvärmen. Det är orsaken till att Vemab höjer taxan för fjärrvärmen kraftigt i år.

Fjärrvärmeverket har drabbats av kraftiga kostnadsökningar på framför allt bränslet till fjärrvärmen. Det är orsaken till att Vemab höjer taxan för fjärrvärmen kraftigt i år.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-01-03 15:09
undefined
Magnus Danlid (C) är ordförande i Vimarhems styrelse som nu ger vd i uppdrag att föra den höga taxehöjningen på fjärrvärmen vidare till i första hand Fjärrvärmenämnden eller till Energimarknadsinspektionen. "Orimligt att höja så kraftigt på så kort tid" anser han och övriga styrelsen.

– Vi tycker inte att det är rimligt med en så kraftig höjning med så kort varsel. Därför vill vi få den här höjningen prövad, säger Magnus Danlid (C) ordförande i Vimarhems styrelse.

I början av december rapporterade Vimmerby Tidning om den chockhöjning av fjärrvärmen som Vimarhem fått på bordet från Vemab, Vimmerby Energi- och Miljö AB. 

Dagarna före jul togs frågan upp i styrelsen för det kommunala bostadsbolaget.

– Det rör sig om en höjning på runt 40 procent och det har inte förgåtts av någon förhandling eller så. Sen vet vi att Vemab har höga kostnadsökningar som de behöver ta höjd för, men eftersom vi förstått att vi kan gå vidare och få den här höjningen prövad så vill vi göra det, säger Magnus Danlid.

Han redogör att en höjning av fjärrvärmen med 40 procent innebär ungefär 4,5 miljoner kronor i dyrare värmekostnad för Vimarhem.

– Det motsvarar fem procent av våra hyresintäkter på 90 miljoner kronor och att få en så kraftig kostnadsökning på bara värmen plus alla andra kostnadsökningar vi behöver blir väldigt tungt och jag ser inte att vi kan ta ut det i en hyreshöjning som vi ska förhandla om till den 1 april, säger han.

Om det inte blir någon ändring av taxan ser han bara en post att dra ner på.

– Det blir på underhållet av fastigheterna.

Är det en schism vi ser mellan de två kommunala bolagen?

– Nej, det skulle jag inte säga. Vi har haft en dialog och vi har framfört att det här innebär en jättestor kostnadsökning för oss och därför vill vi få saken prövad. Sen har vi ingen erfarenhet av det sen tidigare, så vi vet inte riktigt vad det kan leda till.

 Vemab hänvisar främst behovet att kraftigt höja fjärrvärmetaxan i år till kraftigt ökade bränslepriser i fjärrvärmeverken och att den genomsnittliga höjningen de senaste åtta åren är 6,5 procent inklusive årets höjning.

undefined
Fjärrvärmeverket har drabbats av kraftiga kostnadsökningar på framför allt bränslet till fjärrvärmen. Det är orsaken till att Vemab höjer taxan för fjärrvärmen kraftigt i år.

Peter Fjällgård (V) är ordförande i Vemabs styrelse.

– Det är den väg man kan gå och jag kan förstå Vimarhem som företräder sina hyresgäster och de tar sina beslut. Vi företräder vårt bolag och vi tar inte ut några överpriser på något sätt. Med de här höjningarna ligger vi på en vinst på en procent. SYnd bara att vi inte kan komma överens. Vi har ju trots allt samma ägare (kommunen) till båda bolagen, sen vet jag inte konkret vad ägaren skulle kunna göra, säger han. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!