Vimmerby bibliotek jublar över det statliga bidraget

Vimmerby bibliotek väntade länge innan man visste om man skulle beviljas statliga pengar eller inte. När det positiva beskedet kom utbröt rena glädjeyran bland den berörda personalen.

Anna Mellergård är strålande glad över att Vimmerby bibliotek får 850 000 kronor.

Anna Mellergård är strålande glad över att Vimmerby bibliotek får 850 000 kronor.

Foto: Elin E Elmström

Vimmerby2022-06-10 11:39

850 000  kronor.

Så stort är det ekonomiska bidrag som Vimmerby bibliotek i Vimmerby nu har fått från Statens kulturråd. Det varmt välkomna bidraget från satsningen Stärkta bibliotek ska bland annat användas till anställningen av en ny projektledare. Den person som så småningom får uppdraget ska bland annat jobba med att stärka banden mellan Vimmerby bibliotek och Litteraturnod Vimmerby.

– När biblioteket fick beskedet blev det rena glädjeyran, säger Anna Mellergård, som är litteraturutvecklare vid Litteraturnod Vimmerby, vilket är Kalmar läns plattform för litteraturutveckling.

Anna Mellergård säger vidare att det statliga bidraget på 850 000 kronor kommer att innebära ett stort lyft för verksamheten vid Vimmerby bibliotek.

– Det här är otroligt positivt för bibliotekets roll i samhället, säger hon och syftar bland annat på att bibliotekets funktion som mötesplats för barn och unga nu kan utvecklas och stärkas ytterligare.

När kan den nya projektledaren vara på plats?

– Det är inte riktigt klart ännu. Nu ska biblioteket först och främst utlysa en ny tjänst för det här projektet,säger Anna Mellergård. Hon tillägger också att det är väldigt glädjande att såväl Vimmerby kommun som Vimmerby bibliotek vill ta vara på de möjligheter som det ger att kommunen har fått det regionala litteraturutvecklingsuppdraget.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!