Unik gammelskog i Tuna riskerar kalhuggning

Mokvarn ligger i Tuna-skogen.
Mokvarn ligger i Tuna-skogen.

I Tuna ligger en av få gammelskogar med höga naturvärden. Träden är uppemot 200 år gamla och den sjuder av liv. Nu riskerar delar av den att avverkas och lämna kvar ett kalhygge.

Vimmerby 5 juni 2023 05:00

Tuna-skogen är unik och värd att bevara. Det menar biologen Erland Lindberg från Virserum och hobbybiologen Jan Brenander från Oskarshamn som slagit larm till Vimmerby Tidning att delar av skogen riskerar att skövlas.

Hela området är på ungefär 300 hektar. Det ligger på ömse sidor om väg 760 mot Flohult nära Gallsjön. Ett hektar är 10 000 kvadratmeter och motsvarar ungefär två fotbollsplaner. Det ska jämföras med Nationalparken Norra Kvill som är på 114 hektar.

Nu har ett dödsbo avverkningsanmält ett område på ungefär 70 hektar som riskerar att bli ett kalhygge.

– I Kronobergs-, Jönköpings- och nästa hela Kalmar-län är naturvårdsarterna nästa utslagna för skogsbruket har drivits för hårt tidigare, säger Erland Lindberg. Men här är ett område där vi faktiskt hittar dem.

När en skog får leva sitt eget liv kommer träden att ha olika ålder, det kommer att självgallras och döda träd som faller till marken blir bra livsmån för olika naturvårdsarter.

Nu är Tuna-skogen ingen urskog men den är en unik gammelskog i Vimmerby, en så kallad kontinuitetsskog.

– Det blir inte bättre än så här i södra Sverige. Man kan hitta liknande skogar på andra håll i Småland men man hittar inte de här arterna, de är utslagna för länge sedan, säger Erland Lindberg.

Under en gran som fallit omkull visar Erland Lindberg på en ullticka, en slags svamp. Den lever på döda eller döende träddelar i främst skogar med barrträd. Den behöver en livsmiljö med hög luftighet.

Tuna-skogen har ett stort inslag av gamla barrträd i åldrarna 150 till 200 år. I hela området har ett 60-tal rödlistade arter hittats på över 700 platser.

Men hur ska markägaren kompenseras om de inte får avverka?

– Mekanismerna finns på plats, säger Erland Lindberg och berättar att markägare kan få ersättning från staten i olika omfattning beroende på vilka åtaganden de tar på sig för att avstå från konventionellt skogsbruk.

Men han tycker inte naturvård tas på allvar.

– Sverige har liksom aldrig tagit naturvård på allvar. Enligt tidigare beslut ska Sverige sätta av 20 procent av skogarna för naturvård, i Kalmar är vi hittills uppe i tre procent, berättar Erland Lindberg som menar att de statliga satsningarna varit för små i alla tider.

Länsstyrelsen har nu tillfälligt stoppat avverkningen men det är ingen garanti för att skogen ändå kommer att avverkas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa