Vimmerbybor slår larm om fortsatt buskörning

Familjer vågar inte låta barnen leka fritt i sin egen trädgård. Inte släppa dem ensamma på gatorna i bostadskvarteret. Sömnlösa nätter och oro för vad som kan hända. Nu kräver nära hundra Vimmerbybor ett slut på de motorburna problemen på gatorna runt parkeringen vid ishallen.

Nära ett hundratal boende i kvarteren runt ishallsparkeringen ryter än en gång till kommunen om mer och direkta åtgärder mot motorburen problematik i bostadsområdet.

Nära ett hundratal boende i kvarteren runt ishallsparkeringen ryter än en gång till kommunen om mer och direkta åtgärder mot motorburen problematik i bostadsområdet.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-01-19 16:40
undefined
För bara några dagar sen tog kommunen de nya bommarna i drift. De stänger ishallsparkeringen nattetid. De boende kräver mer åtgärder än så. Även på gatorna i bostadskvarteren.
  • Frekvent cirkulerande på kvartersgatorna Jägaregatan, Skyttegatan samt Bryggaregatan/vattentornsbacken, varv efter varv efter varv efter varv… sena kvällar och nätter.
  • Avgassmällar likt pistolskott från avgassystem.
  • ”Burn outs”/”burnande”, höga motorljud samt motorvarvande.

Det är bara några av de punkter som lyfts fram i ett omfattande klagomål till kommunen där boende i området beskriver problemen som pågått i flera år.

Nära ett hundratal personer har skrivit under namnlistan som bifogas. De menar att trots olika löften och åtgärder har problemen med störningar från bilar och A-traktorer inte blivit bättre

"Vi som bor här uppe påverkas på ett eller annat sätt varje dag av rådande situation, vi lever här och kan inte invänta vad kommunen beslutar att se över i området ur ett 3-, 5- eller 10-årsperspektiv. Vi behöver konkreta åtgärder som vidtas omedelbart. Detta har pågått på tok för länge - Det räcker nu", skriver de bland annat.

I skrivelsen framgår också att boende gjort egna försök att få de bilburna att inse läget. Med varierande resultat som följd.

"Vissa fordonsförare kan lyssna, förstå och köra därifrån den enskilda kvällen/natten, för att sedan komma tillbaka en annan kväll/natt ändå. Andra har vägrat att ens stanna och istället kört rakt emot boende, sladdat förbi med en hårsmån från kollision, pekat finger, hånat samt skrattat..." står det.

undefined
En bom som stänger av Jägaregatan nattetid (se den röda markeringen) är en av flera åtgärder som finns i skrivelsen som nära ett hundratal Vimmerbybor som bor i kvarteren står bakom.

För bara ett par dagar sen tog kommunen bommar i drift som stänger parkeringen nattetid, mellan 23.00 och 05.00. De boende föreslår än mer strikta stängningstider utifrån de öppettider som gäller för bowlinghallen, idrottshallen och ishallen.

De vill också se en bom med motsvarande tider som stänger Jägaregatan nattetid för att hindra rundkörningen. Plus att kommunen vidtar ett flertal andra åtgärder för att få slut på buskörningen i bostadskvarteren.

De boende menar också att polisen inte syns tillräckligt mycket i området. Därför vill de nu skapa en gemensam samrådsgrupp med kommunen, polisen och de boende som också ska föra dialog med de bilburna ungdomarna.

• Vi har sökt kontaktpersonen för de boende utan svar. Samhällsbyggnadsutskottets nya ordförande Daniel Nestor (S) ber att få återkomma med kommentar när han läst skrivelsen. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!