Lokalt företag krävs på en halv miljon kronor

Transportstyrelsen vill att ett transportföretag i Vimmerby kommun betalar en sanktionsavgift på nästan en halv miljon kronor, efter att ha brutit mot regler kring kör- och vilotider. Företagsägaren är kritisk till beslutet och har överklagat det.

För transportföretag som bryter mot reglerna kan böterna bli dryga. Det är företaget som ansvarar för att chaufförerna sköter sig.

För transportföretag som bryter mot reglerna kan böterna bli dryga. Det är företaget som ansvarar för att chaufförerna sköter sig.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-04-03 06:00

Yrkesverksamma inom transportbranschen får inte köra hur de vill, när de vill. Inom EU finns ett gemensamt regelverk kring kör- och vilotider för tung trafik, där krav ställs på att förarna registrerar sina körningar med hjälp av färdskrivare.

Under en tvåmånadersperiod i slutet av 2022 (första september till sista oktober) genomförde Transportstyrelsen en kontroll gällande detta hos ett transportföretag i Vimmerby kommun, genom att begära ut filer för körningar som gjorts under den tiden.

En tid senare, den 15 november, kom resultatet. Transportstyrelsen vill att företaget ska betala en sanktionsavgift på 493 000 kronor med hänvisning till regelöverträdelser. Av överträdelserapporten framgår bland annat att förare vid ett flertal tillfällen överstigit den dagliga och veckovisa körtiden, inte tagit rast som de bör och haft för kort dygnsvila.

Men enligt ägaren av transportföretaget rör det sig inte om något aktivt fusk. Hen menar att missarna som gjorts är utan uppsåt och beror på den mänskliga faktorn.

– Reglerna är baserade på ett system som inte fungerar i verkligheten. Jag förstår att Transportstyrelsen vill sätta dit såna som fuskar med förarkort och liknande, men det här handlar inte om något sådant. Man får böter för minsta lilla och summorna är orimliga, säger hen.

undefined
För transportföretag som bryter mot reglerna kan böterna bli dryga. Det är företaget som ansvarar för att chaufförerna sköter sig.

Efter vissa yttranden och revideringar kom ett nytt beslut från Transportstyrelsen i början av 2024, med beslut om en något lägre sanktionsavgift, en summa på 432 000 kronor delvis baserad på företagets omsättning. Det beslutet har företagsägaren överklagat.

– Jag tycker att det här är så fel och har tagit upp striden med dem, så inget är klart än. Det skulle bli en jättesmäll för företaget om vi tvingas betala den summan – det är tufft som det är redan nu.

Det är ändå ett antal överträdelser som listas i beslutet, hur kommer det sig? Slarv?

– Systemet är för krångligt för chaufförer att förstå sig på och vi har många anställda. Som ett exempel har du någon sekund på dig att trycka in slutland när du kört en rutt, sen försvinner det. Det räcker med att telefonen ringer eller att du blir avbruten, så räknas det som överträdelse direkt. Vilken annan bransch har såna här sjuka bötesregler?

Utifrån det här beslutet, tycker du att ni gjort fel och hade kunnat göra något annorlunda?

– Chaufförer gör fel, vi är bara mänskliga. Jag har sagt det till Transportstyrelsen och då fått svaret att de ser att det inte är några allvarliga överträdelser som gjorts, utan snarare många bäckar små.

Vad gör ni nu för att undvika att fler överträdelser görs inom företaget?

– Vi informerar chaufförerna om vad som hänt och att vi verkligen måste hjälpas åt allihopa för att bli bättre, men ibland är överträdelser oundvikliga. Det här med kör- och vilotider är inte bara bra, utan också fruktansvärt stressande för de som kör.

undefined
Transportstyrelsen genomför kontroller hos företag inom transportsektorn, för att säkerställa att kör- och viloregler efterlevs. Ett företag i Vimmerby kommun har påförts en sanktionsavgift på nästan en halv miljon kronor.

Den lokala företagsägaren menar att det finns en konsensus bland branschkollegor om att systemet har brister och att det i princip är omöjligt att undvika sanktionsavgifter vid kontroll även om man försöker efterleva reglerna.

Vimmerby Tidning har varit i kontakt med Transportstyrelsen, som medger att det är vanligt att företag påförs sanktionsavgifter vid den här typen av kontroller.

"Vid ungefär 90 procent av kontrollerna påförs en sanktionsavgift efter en kontroll. Sanktionsavgiften kan variera från någon tusenlapp till maximalt 800 000 kronor", skriver Gunilla Yourstone, sektionschef kör- och vilotider, i ett mejl.

Det finns företagare i branschen som anser att reglerna i princip är omöjliga att följa och att Transportstyrelsen genom dem snarare jobbar mot transportföretagen än med dem. Hur bemöter myndigheten det?

"Vi har tidigare, för ett antal år sedan, fått en del kritik av den art som du beskriver. Vi har därför jobbat med att förändra vår tillämpning de senaste åren. Idag tycker jag att den typen av kritik är obefogad. Det finns idag goda möjligheter att få sanktionsavgiften nedsatt om man kan visa att man jobbar förebyggande och planerar företagets verksamhet för att följa kör- och vilotiderna", svarar Yourstone.

Hon är medveten om att EU-reglerna är komplicerade och kräver en del av företagen för att efterlevas.

"I de fall vi ser att företagen har en tydlig plan för regelefterlevnad, har vi möjlighet att i alla fall till viss del överse med den mänskliga faktorn."

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!