Gatuchefen vill ligga längre fram i arbetet

Arbetet med att rusta upp Vimmerbys gator fortsätter. Gatuchef Roger Lindell önskar dock att man hade legat ännu längre fram i projektet.

Rönnbärsgatan i centrala Vimmerby har fått ny beläggning.

Rönnbärsgatan i centrala Vimmerby har fått ny beläggning.

Foto: Markus Danielsson

Vimmerby2022-06-23 06:00

Rönnbärsgatan i Vimmerby har nyligen försetts med ny beläggning på den del som har varit grusbelagd under en period. Den nämnda gatan ligger högt upp på prioriteringslistan när kommunen ser över hela sitt gatunät. Även det omskrivna farthindret på Lundgatan har nyligen fått ny asfalt.

Gatuchef Roger Lindell hade dock helst sett att arbetet löpt på ännu snabbare.

– Fortsatt kommer lagningar av uppgrävda partier att prioriteras, för att efter semesterperioden gå över på nyasfaltering av våra hårdast åtgångna gator. Vi hade självklart önskat att vi varit längre fram i arbetet, men den tid vi nu kommer in i är ingen gynnsam tid att stänga av gator på.

Gångstråket vid Vimmerby resecentrum har nyligen asfalterats.
Gångstråket vid Vimmerby resecentrum har nyligen asfalterats.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!